GELUIDWERING GEVEL

De akoestische toetsing van gebouwen tegen geluid van buiten omvat een reeks processen en methoden om te beoordelen hoe effectief een gebouw externe geluidsbronnen kan isoleren. Dit proces is essentieel voor het waarborgen van comfort en welzijn in woon- en werkruimtes.

Buitengeluid Gevel