Bezonningsstudie

Wij presenteren in een overzichtelijke rapportage de zon en schaduwval van de bebouwde omgeving. Bij veranderingen in het bestemmingsplan kan de gemeente u verplichten om een zonnestudie aan te leveren. Deze studie maakt de veranderingen inzichtelijk voor alle belanghebbende partijen. Daarnaast is het ook een goede manier om het zonlicht in uw tuin te berekenen. Deze studie staat ook wel bekend als en is synoniem voor een schaduwberekening of een bezonningsonderzoek.