Oppervlakte berekening

De ‘oppervlakte toets’ ook wel bekend als het ‘gebruiksoppervlakte (GBO) / verblijfsgebied (VG) toets’ of de ‘55% toets’ genoemd. Deze berekening is verplicht bij de bouwaanvraag van nieuwbouwwoningen en utiliteitsgebouwen.

Logo Bouwbesluitberekeningen