NAGALMTIJD

De BBL stelt eisen aan de nagalmtijd en geluidsabsorptie van gemeenschappelijke verkeersruimtes in een woongebouw. Dit omvat gemeenschappelijke trappenhuizen en gangen in een appartementengebouw. Dergelijke ruimtes moeten voldoen aan de geluidsabsorptie zoals bepaald volgens NEN-EN 12354-6.

Nagalmtijd