GPR Gebouw Berekening

Een GPR Gebouw-berekening brengt duurzaam bouwen in kaart. Dit wordt gedaan aan de hand van vijf verschillende thema’s. Deze thema’s zijn; Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Per onderdeel wordt er een score gegeven. De score moet voldoen aan het opgegeven ambitieniveau. Dit kan per project verschillen.