Stikstofberekening

Met een stikstofberekening wordt de hoeveelheid stikstof die vrijkomt bij een project uitgerekend, om vervolgens te bepalen waar de depositie van deze stikstofemissie plaatsvindt. Op deze manier wordt berekend wat voor impact een bepaalde activiteit heeft op Natura2000 gebieden. Een stikstof berekening is verplicht voor de aanvraag omgevingsvergunning. Dit is noodzaak om de stikstofuitstoot te verminderen en verantwoordelijk te bouwen.

stikstofberekening