De Stikstofberekening (AERIUS) en de Omgevingsvergunning

De ontwikkeling van nieuwe projecten in Nederland wordt vaak geregeld door de verplichting tot het aanvragen van een omgevingsvergunning. Hierbij speelt de stikstofberekening een cruciale rol. Deze berekening bepaalt hoeveel stikstof een project mag uitstoten en of dit binnen de vastgestelde normen valt. In dit artikel bespreken we hoe de AERIUS berekening samenhangt met de aanvraag omgevingsvergunning.

stikstofberekening omgevingsvergunning