Stikstofdepositie: een groot milieuprobleem voor Nederland

Stikstofdepositie is een groot milieuprobleem voor Nederland. Het ontstaat door de uitstoot van stikstof uit verschillende bronnen, zoals verkeer, industrie en landbouw. Dit heeft negatieve effecten op het milieu, zoals aantasting van natuur en landschap. In dit artikel bespreken we de oorzaken van stikstofdepositie en de gevolgen ervan voor het milieu in Nederland.

Stickstofberekening