AERIUS Berekening

Met een AERIUS berekening wordt de stikstofdepositie ten gevolge van o.a. bouwprojecten in kaart gebracht. Op deze manier wordt berekend wat voor impact een bepaalde activiteit heeft op Natura200 gebieden. Een AERIUS berekening is verplicht voor de aanvraag omgevingsvergunning. Dit is noodzaak om de stikstofuitstoot te verminderen en verantwoordelijk te bouwen.

AERIUS berekening