Aerius Calculator: de tool voor het bepalen van stikstofuitstoot

Stikstofuitstoot is een belangrijk milieuprobleem en heeft invloed op de staat van de Nederlandse natuur. Daarom is het belangrijk om de uitstoot van stikstof te bepalen bij activiteiten die mogelijk een significant negatieve impact hebben op de natuur. De AERIUS Calculator is hiervoor een openbaar beschikbaar gestelde rekentool die inzicht geeft in de uitstoot van stikstof en de gevolgen voor het milieu. In dit artikel bespreken we de werking en de toepassingen van de calculator.

Stickstofberekening