Vragen over de Daglichtberekening

Alle antwoorden op een rij!

Het Bouwbesluit heeft een uitzondering voor niet particulier opdrachtgeverschap. Niet particulier opdrachtgeverschap wordt altijd beoordeeld aan de bestaande bouw eisen van het bouwbesluit. Dit betekent dat er per verblijfsruimte (VR) een equivalente daglichtoppervlakte van 0,5 m2 aanwezig dient te zijn. Equivalente daglichtoppervlakte klinkt erg deftig, simpelweg betekent het het oppervlakte van het glas gecorrigeerd voor de alpha en beta (belemmeringshoeken die het glas eventueel hebben).

Nieuwbouwwoningen

Voor nieuwbouwwoningen die vallen onder niet particulier opdrachtgeverschap geldt altijd de 10% eis. Dat betekent dat het Equivalente daglichtoppervlakte 10% moet zijn van het vloeroppervlakte van ieder verblijfsgebied.

Hierdoor worden nieuwbouwwoningen onder particulier opdrachtgeverschap minder zwaar getoetst en is hier meer vrijheid voor de ontwerpers.

Het bouwbesluit stelt per gebruiksfunctie wel of geen eisen aan daglicht. Ook verschillen de eisen per gebruiksfunctie. Er zijn verschillende functies zoals een bijeenkomstfunctie (niet zijnde kinderopvang), logiesfunctie en een winkelfunctie die geen eisen hebben m.b.t daglicht. Die hoeven we dus ook niet te toetsen in onze rapportages.

Voor de bouwbesluit eisen en tabellen kunt u hier terecht: https://www.handelbouwadvies.nl/bouwbesluitberekeningen/daglichtberekening/daglichtberekening-eisen/

De Alpha (α) is de belemmeringshoek voor daglicht. Bij de nieuwbouw eisen gaat men standaard uit van een belemmeringshoek van 20 graden. Bij de bestaande bouw eisen wordt er standaard uitgegaan van 25 graden. Doordat we ook spraken hebben van particulier en niet particulier opdrachtgeverschap wordt de alpha heel snel door elkaar gehaald.

Onderstaand een lijst met hoe het moet:

  • Nieuwbouw: Niet particulier opdrachtgeverschap α = 20 graden
  • Nieuwbouw: Particulier opdrachtgeverschap α = 25 graden
  • Bestaande bouw: α = 25 graden

Daglichtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie die loodrecht op het projectievlak van die openingen gemeten afstand van minder dan 2 m vanaf de perceelsgrens liggen, worden buiten beschouwing gelaten, waarbij, indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, de afstand wordt aangehouden tot het hart van de weg, het openbaar groen of het openbaar water.

Dit betekent dat ramen binnen een afstand van 2 meter van de erfgrens niet meetellen voor de daglichtberekening. Ook is dit het geval als de afstand tot de openbare weg, het openbare water of groen, kleiner is dan de 2 meter (loodrecht gemeteten op het glasvlak).