Vragen over de Ventilatieberekening

Alle antwoorden op een rij!

Nee, een stroomschema (ventilatieschema) is niet verplicht. Sommige gemeentes vragen hierom, dit doen ze vaak omdat ze het dan “makkelijker kunnen nakijken”. Ventilatieberekeningen worden opgestelde in tabel vorm, hierdoor zijn ze veel beter leesbaar en duidelijk. Een schema is de tabel vertaalt in een tekening. In mijn optiek is een tekening alleen maar onduidelijk, ook voor de installateur. Het kost geld en tijd, wat naar onze mening zonde is. De installateur zal altijd zelf een tekening maken en het aan de hand van zijn tekening uitvoeren.

Meer informatie incl. een voorbeeld: https://www.handelbouwadvies.nl/ventilatieberekening/implementeren-van-een-ventilatieberekening/#anchor7

Overstroom

Overstroom is de ventilatie die van de ene kamer naar de ander kamer overstroomt. Denk hierbij aan een slaapkamer, waar je toevoer hebt (via een rooster of via een profiel in het plafond). Vervolgens wordt de lucht afgezogen in een naastgelegen badkamer. In dit voorbeeld is overstroom de stroming van lucht die vanuit de slaapkamer overstroomt naar de badkamer.

50% regel

Er is een 50% regel, waar men stelt dat je 50% overstroom mag hebben en min 50% verse toevoer moet hebben (in verblijfsruimtes). Deze regel zullen wij zelden toepassen.  De overstroom regel zorgt voor een slechter binnenklimaat (minder schone lucht). Ventilatie is een belangrijk onderdeel van de gezondheid, daarom passen wij deze regel zelden toe.

Nee, zorg altijd dat je OF natuurlijke toevoerroosters hebt OF mechanische toevoer profielen hebt.

Er is een uitzondering: Bij bestaande bouw kan het voorkomen dat je door het rechtens verkregen niveau, de te openen ramen toch onder ventilatie mag tellen. Dit is een uitzondering en niet verstandig om toe te passen in de meeste situaties. Bij renovatie worden de ramen meestal ook vervangen, zorg er dan ook voor dat je hier roosters in plaatst, kleine moeite, kost niet veel en zorgt voor een veel beter binnenklimaat. Als je renoveert, doe het dan goed!

Een twijfelpunt voor veel opdrachtgevers, gaan we natuurlijk ventileren of gaan we dit volledig mechanische doen. Over het algemeen is een mechanische ventilatiesysteem op veel punten beter, maar dit past niet bij iedere opdrachtgever.

Voor deze vraag hebben we een apart artikel geschreven, die vindt u hier: https://www.handelbouwadvies.nl/beng-berekening/natuurlijke-of-mechanische-ventilatie/