Veelgestelde vragen > WPAC berekening > Rapportage en Rekentool

Rapportage en Rekentool

Alle antwoorden op een rij!

De marge houdt rekening met onzekerheden in het gehele proces van ontwerp tot en met realisatie. In de bouwakoestiek wordt standaard uitgegaan van een marge van 3 dB (zie NPR 5070:2005, NPR 5086;2006 en NTR 5076:2015). Zo bevat het geluidsvermogenniveau LwA, als een getalswaarde, geen informatie over verschillende sterktes van geluid van de bron in verschillende richtingen. En bij de standaard laboratoriummetingen volgens de Europese normen wordt geen rekening wordt gehouden met het geluid in de 63 Hz octaafband. Ook is er onzekerheid in de bepaling van de tonale toeslag. Daarom wordt aanbevolen uit te gaan van een marge van 3 dB.

De rekentool is toepasbaar bij rechthoekige percelen en gebouwen. Bij andere vormen van percelen en gebouwen is de rekentool niet zonder meer bruikbaar. Bij situaties waarbij de gebouwen en percelen niet rechthoekig zijn, wordt de meest ongunstige situatie gehanteerd. In extreme situaties wordt de marge bijgesteld.

Deze afscherming kan alleen in rekening worden gebracht als een constructie is toegepast met de volgende eigenschappen: 

  • de massa van de afscherming is ten minste 10 kg/m2, veel voorkomend:
  • 4 mm glas;
  • een halfsteens muur, en 

de afscherming is geheel gesloten, dus geen open naden tussen de gevel en afscherming. Een heg of schutting met spleten is dus geen afschermende tuinmuur.