Veelgestelde vragen > BENG Berekening > Uitgebreide methode koudenbruggen

Uitgebreide methode Koudenbruggen

Alle antwoorden op een rij!

Binnen de BENG methodiek zijn er twee methodes voor de koudenbruggen:

  1. Forfaitaire methode: Berekening krijgt een toeslag op de koudenbruggen, er dient niks te worden aangeleverd of berekend.
  2. Uitgebreide methode koudenbruggen: Berekenen van de lineaire thermische bruggen van alle aansluitingen. Lengtes worden per aansluiting opgemeten en er wordt gekozen voor de juiste PSI waarde per aansluiting. PSI waardes worden overgenomen uit bijlage I van de NTA8800.

De PSI waardes uit de NTA8800 gelden niet voor staalframebouw. Hierdoor dienen de PSI waardes per detailaansluiting uitgebreid berekend te worden. Dit is zeer complex en doen wij niet. Als u ons de PSI waardes per aansluiting aan kan leveren, dan kunnen wij uiteraard de bruggen invoeren.

99% van de staalframebouw projecten heeft geen PSI waardes van hun details, waardoor de uitgebreide methode niet mogelijk is. Bij andere bouwmethodes is het uiteraard wel mogelijk om dit conform NTA8800 uitgebreid te berekenen.

De uitgebreide methode koudenbruggen heeft als voordeel dat de berekening theoretisch veel beter scoort. Voornamelijk de impact op de BENG 1 is enorm. Het niet uitgebreid berekenen zorgt ervoor dat bijna alle woningen triple glas nodig hebben om te voldoen. Het wel uitgebreid berekenen zorgt voor 90% van de gevallen dat dubbel glas (HR++) voldoende is om de BENG 1 te halen. Ook scheelt het al snel 1-2 PV panelen om aan de minimale eisen van het bouwbesluit te voldoen.

Extra advieskosten

De extra advieskosten voor het uitgebreid berekenen zijn het dus dubbel en dwars waard. In onze offerte staat: is de uitgebreide methode niet noodzakelijk voor uw gebouw, dan kunnen wij dit terug zetten op forfaitaire, en dan hoeft u hier niet voor te betalen (komt zelden voor).

Het is niet verplicht om de uitgebreide methode koudenbruggen toe te passen. Wel is het zo dat er maar weinig woningen zijn die zonder uitgebreide methode voldoen aan de BENG 1. Het uitgebreid berekenen scheelt je dus veel geld t.o.v. andere alternatieven om de berekening kloppend te krijgen. Voor utiliteitsgebouwen is het eigenlijk niet nodig. Dit komt omdat de eisen hier minder streng zijn. Standaard rekenen wij voor woningbouw altijd met de uitgebreide methode en voor utiliteitsgebouwen zonder.