Normen en Eisen

Alle antwoorden op een rij!

Er zijn geen landelijke normen en eisen betreft de bezonning voor gebouwen. Gemeenten zijn vrij om hun eigen eisen te hanteren. Gelukkig heeft TNO een aantal normen ontwikkeld, die de meeste gemeenten hanteren.

Mocht de gemeente afwijkende normen hebben, dan zal de gemeente u hiervan op de hoogte stellen. Controleer dit wel altijd even! Bijvoorbeeld voor de gemeente Den Haag wordt de Haagse Norm gehanteerd. Dit is sterk gelijk aan de Lichte-norm van TNO.

Nederland kent:

  • Lichte Norm TNO
  • Strenge Norm TNO
  • Haagse Norm

Diepgaande informatie omtrent bovenstaande normen vindt u hier: https://www.handelbouwadvies.nl/bezonningsstudie/tno-normen/

Niet iedere situatie hoeft verplicht getoetst te worden aan een norm. In dat geval is het vaak beter om zelf data en tijdstippen te bepalen. Dit noemen wij een bezonningsonderzoek. Standaard is een bezonningsonderzoek a.d.h.v. een bezonningsdiagram. Hier wordt gekeken naar vier tijdstippen:

  • 22 december: de zon staat op haar laagste punt;
  • 21 juni: de zon staat op haar hoogste punt;
  • 21 maart: de dag dat de zon op ‘half’ staat, namelijk precies tussen de stand van 22 december en 21 juni in (zomertijd);
  • 23 september: de dag dat de zon op ‘half’ staat, namelijk precies tussen de stand van 21 juni en 22 december in (wintertijd).

Uiteraard kunnen we voor meerprijs nog andere data en tijdstippen toevoegen.