Buitenunit

Alle antwoorden op een rij!

Ja, het type warmtepomp heeft invloed op de berekening. Het geluid van de warmtepomp verschilt per merk en type. Het is belangrijk dat een type gekozen wordt aan de hand van de berekening. Deze gegevens kunt u eenvoudig opvragen of op de website vinden van de fabrikant.

Er zijn twee zaken om rekening mee te houden bij het kiezen van een geschikte opstelplaats van uw warmtepomp:

(1) De buitenunit van een warmtepomp creëert warmte of koeling en transporteert dit naar de  binnenunit. Het is belangrijk dat je de buitenunit zo dicht mogelijk bij de binnenunit plaatst. Hoe korter de afstand, hoe minder leidingverliezen. Een afstand tussen de 10 en 20 meter is gebruikelijk. Dit punt is als optimalisatie bedoelt, de leidingverliezen hangen af per systeem en zijn vaak gering. 

(2) Zoek een locatie die voor uzelf en voor uw omgeving het minste geluidsoverlast veroorzaakt. Soms is deze locatie heel duidelijk te bepalen, maar dat is zeker niet altijd zo. In sommige gevallen wordt er gekozen om de warmtepomp verder van de woning te plaatsen. Het geluidsniveau neemt namelijk af met afstand. 

Bij de geluidsberekening is het van belang dat de data die leveranciers aanleveren correct zijn. De leverancier moet tenminste het maximale geluidsvermogen vermelden en ook de tonaliteit. De verantwoordelijkheid voor een opstelling die aan de geluidseisen voldoet, ligt primair bij de eigenaar. Maar de installateur gaat zeker niet zomaar vrijuit als de buitenunit teveel lawaai blijkt te maken. Als de eigenaar kan aantonen dat de installateur verkeerd gehandeld heeft, ligt de verantwoordelijkheid bij de installateur.

Als de huidige locatie het maximaal toelaatbare geluidsvermogen niveau (LWA + K1) overschrijdt zijn er verschillende mogelijkheden om toch te voldoen:

  • Er kan gekozen worden voor een geluid reducerende/ isolerende bekisting (gemiddelde reductie van 9-15 dB). Het is mogelijk dat de warmtepomp dan wel op de gewenste locatie kan blijven staan.
  • Het tactische plaatsen van een afschermende tuinmuur kan ervoor zorgen dat het geluid weerkaatst en daardoor voldaan wordt aan de eisen van het bouwbesluit. Dit dient altijd berekend te worden.