Geluidseisen warmtepompen: Hoe voorkom je geluidsoverlast bij de buren?

Auteurs: Drs. Tim Mijzen, Ir. Jesper van Peer

Om het geluidsoverlast van de warmtepomp bij de buren te beperken, zijn er sinds 1 april 2021 geluidseisen die gelden voor nieuw te plaatsen warmtepompen. Deze geluidseisen beschermen buren beter tegen het lawaai van de warmtepomp.

 In dit artikel bespreken wij het volgende:

geluidsoverlast warmtepomp

Geluidseisen warmtepompen sinds april 2021

Om geluidsoverlast van warmtepompen bij de buren te voorkomen, heeft de overheid besloten om voor woonfuncties een nieuwe geluidseis te introduceren. De eisen gelden niet voor warmtepompen die geplaatst worden bij nieuwbouw waarvoor een vergunningsaanvraag is gedaan voor 1 april 2021. Is de vergunningsaanvraag na 1 april 2021 ingediend? dan moet je wel voldoen aan de geluidseisen. Voor bestaande bouw en renovatie gelden de eisen voor alle warmtepompen die geplaatst worden vanaf april 2021.

Geluidseisen warmtepompen bouwbesluit

In het bouwbesluit, Afdeling 3.2. Beschermen tegen geluid van installaties, artikel 3.8. Aangrenzend perceel lid 2 (woonfunctie) staat:

Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de perceelgrens met een perceel voor een andere woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de handleiding meten en rekenen industrielawaai.

Bovenstaande gaat over nieuw te bouwen woningen met nieuw te plaatsen warmtepompen en het geluidsniveau op de perceelsgrens

Aanvullend hierop zijn er voorwaarden die gelden uit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening. Deze voorwaarden gelden voor nieuw te plaatse warmtepompen bij nieuwbouwwoningen en bij nieuw te plaatse warmtepompen bij bestaande woningen. De eisen zijn als volgt:

Het maximale toegestane geluidsniveau op de gevel van de buren is:

  • 45 dB(A) tussen 7.00 en 19.00 uur
  • 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur 
  • 35 dB(A) tussen 23.00 en 7.00 uur. 

Hoe voorkom je geluidsoverlast van de warmtepomp bij de buren?

Het “lawaai” van de buitenunit van een warmtepomp kan een serieus probleem zijn. Het doel van dit artikel is om te begrijpen wanneer er volgens de wet sprake is van geluidsoverlast en hoe je hier in het ontwerpproces rekening mee kan houden.

Op dit moment zijn er geen warmtepompen die voldoen aan de 40 dB eis. De afstand tot de bron van het geluid is de belangrijkste variabele. Hoe verder de afstand van de warmtepomp tot het meetpunt hoe lager het geluidsdrukniveau. Hierdoor speelt de grote van de tuin en de locatie van de opstelplaats van je warmtepomp een rol. 

Het is op voorhand belangrijk om te weten wat het geluidsniveau van de warmtepomp is en welke afstanden (perceelsgrens en/of gevel) t.o.v. de opstelplaats voldoen aan de geluidsnormen.

CE-Keurmerk voor warmtepompen

Nieuwe warmtepompen voorziet men van een CE-keurmerk ook wel CE-Label genoemd. Een CE-keurmerk geeft aan wat het geluidsvermogen van dat type warmtepomp is. Daarnaast geeft dit label het geluidsvermogen (in dB) van die warmtepomp aan op verschillende afstanden.

Dankzij het CE-label is er eenvoudig te bepalen wat de afstand van de gekozen warmtepomp moet zijn t.o.v de perceelsgrens en t.o.v. de gevel van de buren. Deze tabel kan je eenvoudig gebruiken bij het ontwerpproces om problemen op voorhand te voorkomen. 

Tabel 1: Vuistregels afstanden warmtepompen  6 kW en 6 tot 12 kW

Afstand van de Warmtepomp2 m5 m10 m15 m
Warmtepompen tot 6 kW 48-51 (dB(A))41-44 (dB(A))34-37 (dB(A))30-33 (dB(A))
Warmtepompen van 6 tot 12 kW (dB(A))53-56 (dB(A))46-49 (dB(A))39-42 (dB(A))34-38 (dB(A))

Vuistregels voor warmtepompen met een geluidsniveau van maximaal:

  • 70 dB(A) moeten circa 9 meter van de erfgrens worden geplaatst;
  • 65 dB(A) moeten circa 5 meter van de erfgrens worden geplaatst;
  • 60 dB(A) moeten circa 2,5-3 meter van de erfgrens worden geplaatst

Voor kleine tuinen en of rijtjeswoningen is dit niet altijd mogelijk en dient er een andere oplossing te komen.

Geluidisolatie en geluidskasten van warmtepompen

Een geluidsisolerende omkasting voor uw warmtepomp helpt om de afstand te verminderen. Op dit moment zijn er verschillende aanbieders die een omkasting leveren die het buitengeluid van de warmtepomp met 9-15 dB(A) reduceren. Hiermee kun je de afstand van de warmtepomp tot de perceelsgrens (of gevel) flink reduceren zodat de buren hier geen last van hebben. 

Afhankelijk van het geluidsniveau van de warmtepomp en de reductie van de geluidskast zou het mogelijk moeten zijn om een warmtepomp op een afstand van < 2 meter van de erfgrens te plaatsen.

Bereken het geluidsniveau met de overheid Tool

De overheid heeft een rekentool voor geluid van buiten opgestelde installaties voor warmte- en koudeopwekking ontwikkeld.  Met de akoestische berekening conform de tool kan er aannemelijk worden gemaakt of de opstelplaats en de warmtepomp voldoet aan de geluidseisen.

Heeft u deze WPAC berekening nodig? Vraag dan bij HBA een offerte aan! 

Conclusie

Bovenstaand bespraken wij verschillende inzichten en tips om geluidshinder van warmtepompen te voorkomen. Het doel van dit artikel is om bewust te zijn van de geluidseisen en om bij het ontwerpproces hier rekening mee te houden. 

Ons advies is om bij het ontwerpproces de verschillende vuistregels naast elkaar te leggen, gebruik:

Let op: de officiële bepalingsmethode voor geluid is een geluidsmeting op locatie. Sinds kort mag je in plaats van een meting op locatie een WPAC berekening uit laten voeren! Hiermee voorkom je veel problemen achteraf.

Delen via social media