Zon in tuin berekenen

Auteurs: Drs. Tim Mijzen, Ir. Jesper van Peer

Regelmatig krijgen we de vraag: hoe bepaal ik de hoeveelheid zon die in mijn tuin valt? Er zijn verschillende methoden om dit te berekenen. 

In dit artikel bespreken we de onderstaande methoden: 

De zon in tuinen op het noorden, oosten, zuiden en westen voor verschillende seizoenen.

De zon komt op in het oosten, draait in de middag naar het zuiden en gaat onder in het westen. Hoe hoog de zon is, verschilt per maand (zie figuur 1) en heeft invloed op de totale schaduwval. Bij een hoogstaande zon (zomer) zal de schaduw van een object door de zon korter zijn. Door een laagstaande zon (winter) is de lengte van de schaduw juist langer.

In de zomerperiode heeft u dus meer zon in uw tuin dan in de winterperiode. 

Onderstaand hebben wij een onderscheid gemaakt voor tuinen die zijn gesitueerd op het noorden, oosten, zuiden en westen. Hiervoor presenteren wij onderstaande afbeeldingen die de hoeveelheid zon voor een twee-onder-één-kap woning met tuin in kaart brengt. Er wordt gekeken naar de ochtend, middag en avond voor de zomer-, herfst-, winter- en lenteperiode.

Let op: voorbeelden dienen ter illustratie en leveren geen exact beeld van de situatie. De zonnestand verandert constant en is iedere minuut anders. Voor een exact beeld van de situatie kunt u een bezonningsstudie-offerte aanvragen.

Tuin op het noorden

zon in tuin noorden

Tuin op het Oosten

zon in tuin oosten

Tuin op het Zuiden

zon in tuin zuiden

Tuin op het Westen

zon in tuin westen

Met een video weet u precies hoe de zon in uw tuin, balkon of terras valt!

Wilt u ook een video van uw tuin, balkon of terras? Op onze Zon in Tuin, Terras of Balkon berekeningen (VIDEO) pagina vindt u meer informatie over de video’s die wij opstellen en de prijs hiervan. 

Handmatig de zon en schaduw van uw huis en tuin berekenen:

Het opstellen van deze berekening gaat in twee stappen.

Stap 1. Hoogte van een boom of object berekenen

De hoogte van een boom of object is eenvoudig te berekenen met een meetlint. Mocht het hiermee niet lukken, dan is de neuskruis-methode een goede oplossing. Wij beperken ons tot deze methode omdat u hier geen moeilijk te verkrijgen apparatuur voor nodig heeft. Het nadeel hiervan is wel dat dit alleen werkt voor rechtopstaande (niet scheefstaande) bomen en objecten. 

Voor deze methode heeft u twee even lange stokjes nodig. Deze stokjes plaats u loodrecht op elkaar in een T-vorm. Het horizontale stokje plaatst u op de neus zodat uw ogen hier parallel aan staan. Kies een boom of object en loop langzaam achteruit. Probeer het verticale stokje even lang te krijgen als het object. Het stokje moet dus het volledige zicht van het object belemmeren. Vervolgens meet u de afstand van uw positie tot het object. Deze afstand is gelijk aan de hoogte van het object.

hoogte boom of object berekenen

Stap 2. Bepaal de totale schaduw van een boom of object

Zodra u de hoogte van het object heeft bepaald, kunnen we de lengte van de schaduw berekenen.

De afstand van de schaduw berekenen we met de volgende formule:

formule afstand zon berekenen

O = hoogte van het object [cm] (stap 1)

ɑ = hellingshoek van de zon (figuur 1)

A = Lengte van de schaduw [cm]

Om de lengte van de schaduw te berekenen, herschrijven we de formule als volgt:

A= O/ tan ɑ

Voorbeeld: 

U gaat een tuinhuisje bouwen van 3 meter hoog en wilt weten of u in de zomer nog wel lekker in de zon kan zitten. Hiervoor wilt u kijken naar de maand juni om 13:00 uur. 

Bekend is de hoogte van het object: O = 300 cm

Af te lezen in figuur 1 is de hellingshoek van de zon op dat moment: ɑ = +/- 55 graden

De lengte van de schaduw: A is:

A = 300/tan 55

A = 210 cm

Om 13:00 uur staat de zon op het zuiden, dus zal er circa 210 cm slagschaduw in de tuin vallen ten noorden van het tuinhuisje. 

Op deze manier kunt u eenvoudig voor verschillende data en tijdstippen de zon in huis en tuin berekenen. 

Let op: het is van belang dat u weet in welke richting de schaduw valt ten opzichte van het object. In de ochtend komt de zon op in het oosten en valt de schaduw aan de westkant van het object. Gedurende de ochtend/middag draait de zon van het oosten naar het zuiden en draait de schaduw vanuit het westen naar het noorden t.o.v. het object. Richting de avond draait de zon van het zuiden naar het westen, de schaduw t.o.v. het object draait dan van het noorden naar het oosten. 

Zon schaduw simulatie

Een zon schaduw simulatie is een rapportage waarin men de schaduw van de bebouwde omgeving of ieder ander gewenst object berekent en overzichtelijk presenteert.

HBA is gespecialiseerd in het opstellen van bezonningsstudies en bezonningsonderzoeken. Hierin simuleren wij met computersoftware de verhouding van de zon- en schaduwval in uw huis of tuin in een overzichtelijk rapportage. In de software programmeren wij de bebouwde omgeving met de elementen die u mee wilt nemen in de studie. Vervolgens presenteren we voor verschillende data en tijdstippen de verhouding van de zon- en schaduwval van alle objecten die zijn meegenomen in de studie.

Een dergelijke studie is voornamelijk interessant als u een compleet beeld wilt van de situatie en verschillende data en tijdstippen wilt berekenen. Vraagstellingen zoals: ‘’Ervaren wij extra schaduw door de dakopbouw van onze buren in de periode april t/m september?’’ zijn een goede reden om een simulatie uit te laten voeren.

Figuur 1: Verschillende standen van de zon

grafiek verschillende standen zon

Deze grafiek geeft de verschillende standen van de zon weer. De ɑ kunt u aflezen per maand in de linker(verticale) y-as.

Delen via social media