Buitenberging Bouwbesluit

Auteurs: Drs. Tim Mijzen, Sophie van Gerwen

Aan een buitenberging zijn bouwbesluit eisen verbonden, hier dient u rekening mee te houden bij de de (ver)bouw van een woning.  Deze berging is geen onderdeel van de woonfunctie en valt daarom onder overige gebruiksfunctie. Voor een berging binnen de woonfunctie zijn de eisen strenger dan voor deze buitenberging.

Algemene functie en toegankelijkheid

De buitenberging moet afsluitbaar zijn en bescherming bieden aan fietsen en scootmobielen. Aangezien de berging aanvankelijk bedoeld is voor fietsen en scootmobielen, moet deze direct toegankelijk zijn vanaf de openbare weg, zonder de woning te betreden. Wel mag de berging toegankelijk zijn via een eigen tuin of een gemeenschappelijke verkeersruimte. 

Afmetingen Buitenberging Bouwbesluit

Het minimale oppervlakte van een buitenberging is 5 m². Hierbij geldt een minimale breedte van 1,8 meter met een minimale hoogte van 2,3 meter. Per woning moet er een eigen afsluitbare afzonderlijke ruimte zijn. De deur die entree biedt aan de berging mag zowel naar binnen als naar buiten openen.

Buitenberging bouwbesluit

Berging groter dan de minimale eis

De bergruimte biedt ruimte aan minimaal één fiets, eventueel meer. Mocht er voor een grotere berging worden gekozen dan de minimale eis van 5 m², dan mag het deel dat groter is dan 5 m² lager zijn dan de minimale eis van 2,3 meter. De minimale hoogte van 2,3 meter geldt dus maar voor 5 m². 

Buitenberging hoogte eisen

Functie berging

Handig om rekening mee te houden is dat een lange en smalle berging over het algemeen geschikter is om veel spullen op te bergen. Terwijl een compactere brede berging beter ruimte biedt aan fietsen. 

Gedeelde berging

Er is één uitzondering op de minimale afmetingen van een buitenberging. Dit is van toepassing wanneer het verblijfsgebied kleiner is dan 40 m² en/of het gebruiksoppervlak kleiner is dan 50 m². In dit geval is het niet vereist dat elke woning een aparte berging heeft van 5 m². De berging mag in deze situatie gedeeld zijn, maar moet wel minimaal 1,5 m² zijn per woonfunctie.

Buitenberging gemeenschappelijk

Uitzonderingen Buitenberging Bouwbesluit

Er zijn twee uitzonderingen op het bovenstaande: 

  1. Nieuwbouw dienend als opvang voor asielzoekers heeft geen buitenberging nodig. 
  2. Bij zowel studentenhuizen als woningen voor de zorg moet een buitenberging aanwezig zijn, maar deze hoeven niet te voldoen aan de eisen van artikel 4.31

Dit betekent dat voor deze bergingen dus geen minimale afmetingen gelden. Echter blijft wel van kracht dat de berging afsluitbaar moet zijn en bescherming moet bieden aan fietsen en scootmobielen zoals beschreven is in Artikel 4.30.

Delen via social media