Badruimte bouwbesluit

Auteurs: Drs. Tim Mijzen, Jonar Nikkels

In dit artikel gaan we dieper in op het onderwerp badruimte bouwbesluit (2012). We beantwoorden de onderstaande vragen:

In afdeling 4.3 van het bouwbesluit is het hoofdstuk badruimte sterk vereenvoudigd ten opzichte van de afdeling uit 2003. Er zijn tegenwoordig geen eisen  voor bestaande badruimten. Voor verbouwprojecten wordt voor de vloeroppervlakte uitgegaan van het rechtens verkregen niveau met een hoogte van 2 meter. Bij verbouw mag de kwaliteit van de badruimte dus niet verminderen, en de hoogte moet dus minimaal 2 meter zijn. Op bestaande badruimten kunnen nog wel eisen uit andere afdelingen van het bouwbesluit van toepassing zijn, zoals de ventilatieberekening.

Voor nieuwbouwprojecten zijn er verschillende eisen aan een badruimte, deze worden in de rest van dit artikel besproken.

Miva Badkamer

Wat betreft een mindervaliden (MIVA) badkamer zijn er in het bouwbesluit aparte eisen opgenomen. Een MIVA badkamer is omschreven als een integraal toegankelijke badruimte, maar MIVA is een meer gebruikelijke term. Een MIVA badkamer heeft volgens het bouwbesluit een vloeroppervlakte van tenminste 1,6 x 1,8 meter. Indien de MIVA badkamer is samengevoegd met een toilet, is een grotere vloeroppervlakte van ten minste 2,2 x 2,2 meter nodig.

MIVA badkamerMIVA badkamer + toilet

MIVA badruimte zonder toilet (links) en met toilet (rechts).

Afmetingen badkamer bouwbesluit

Een reguliere badkamer heeft minder strenge eisen dan een MIVA badkamer, en moet volgens het bouwbesluit een minimale oppervlakte hebben van 1,6 m². Daarnaast moet de breedte minimaal 0,8 meter zijn. Regelmatig is een badkamer samengevoegd met een toilet, in dit geval zijn er hogere eisen aan de badruimte. Het vloeroppervlakte moet minimaal 2,2 m² zijn en de breedte minimaal 0,9 meter.


badkamer bouwbesluitBadruimte bouwbesluit

Reguliere badruimte zonder toilet (links) en met toilet (rechts).

Deze afmetingen hebben alleen betrekking op voorgeschreven badruimten. Extra badruimten in het gebouw (naast het minimale) of badruimten in een gebruiksfunctie waarvoor geen badruimte is voorgeschreven, hoeven niet aan deze afmetingseisen te voldoen. Tabel 4.17 geeft een overzicht welke gebruiksfuncties verplicht één badruimte moeten hebben, inclusief de minimale afmetingen en de bijbehorende hoogte.

Tabel 4.17. Aansturingstabel badruimte nieuwbouw

Tabel badkamer bouwbesluit

Lid:

* – Een gebruiksfunctie heeft ten minste één badruimte.

1 – Een badruimte als bedoeld in artikel 4.18 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,6 m² en een breedte van ten minste 0,8 m.

2 – Een badruimte als bedoeld in artikel 4.18 die is samengevoegd met een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.9 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 2,2 m² en een breedte van ten minste 0,9 m.

3 – Een integraal toegankelijke badruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,6 m x 1,8 m.

4 – Een integraal toegankelijke badruimte die is samengevoegd met een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 2,2 m x 2,2 m.

5 – Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, heeft boven die vloer ten minste de in tabel 4.17 aangegeven hoogte.

6 – Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een badruimte in een cel.

Delen via social media