Overzichtstabel Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) – Nieuwbouw, Renovatie en bestaande bouw

In dit artikel presenteren we een duidelijk overzicht van de voorschriften van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Dit overzicht richt zich op de belangrijkste aspecten van nieuw-, renovatie- en bestaande bouwprojecten, en biedt inzicht in de vereisten voor zowel niet-particuliere als particuliere projecten, variërend van kleine tot ingrijpende verbouwingen.

Het is belangrijk te vermelden dat de daglichtfactor, zoals oorspronkelijk opgenomen in het BBL, is uitgesteld. Dit betekent dat de daglichteisen uit het Bouwbesluit 2012 voorlopig nog gelden in 2024. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen dit artikel bijwerken zodra er meer bekend is over de invoering van de daglichtfactor volgens de normen van het BBL.

DienstenNieuwbouwRenovatie/ Bestaande Bouw
Niet ParticulierParticulierKleine verbouwingIngrijpende verbouwing
Oppervlakte4.5 Bruikbaarheid BBL3.5 Bruikbaarheid BBL
Rechtens verkregen niveau 4.5 Bruikbaarheid BBL
Daglichtberekening3.11. Daglicht BB2012 – nieuwbouw3.11. Daglicht B2012 – BestaandebouwRechtens verkregen niveau 3.11. Daglicht BB2012 – Nieuwbouw
Ventilatie4.3.6 Luchtverversing BBL4.3.6 Luchtverversing BBLRechtens verkregen niveau 4.3.6 Luchtverversing BBL
Spuiventilatie4.3.7 Spuivoorziening BBL4.3.7 Spuivoorziening BBLRechtens verkregen niveau 4.3.7 Spuivoorziening BBL
Toiletruimte4.5.3 Toiletruimte3.5.2 ToiletruimteRechtens verkregen niveau 4.5.3 Toiletruimte
Badruimte4.5.4 Badruimten.v.tRechtens verkregen niveau 4.5.4 Badruimte
Buitenberging4.5.5 Buitenbergingn.v.tRechtens verkregen niveau 4.5.5 Buitenberging
Opstelplaats4.5.7 Opstelplaatsen3.5.3 OpstelplaatsenRechtens verkregen niveau 4.5.7 Opstelplaatsen
Bereikbaarheid algemeen4.6.1 Bereikbaarheid, Algemeen3.6 Toegankelijkheid, Bereikbaarheid vanaf de openbare wegRechtens verkregen niveau 4.6.1 Bereikbaarheid, Algemeen
Toegankelijkheidssector4.6.2 Toegankelijkheidssector3.6 Toegankelijkheid, Bereikbaarheid vanaf de openbare wegRechtens verkregen niveau 4.6.2 Toegankelijkheidssector
Bereikbaarheid van een bouwwerk4.6.3 Bereikbaarheid van een bouwwerk3.6 Toegankelijkheid, Bereikbaarheid vanaf de openbare wegRechtens verkregen niveau 4.6.3 Bereikbaarheid van een bouwwerk
Afscheiding aan een rand van een vloer, trap of hellingsbaan4.2.3 Afscheiding aan een rand van een vloer, trap of hellingsbaan3.2.3 Afscheiding aan een rand van een vloer, trap of hellingsbaanRechtens verkregen niveau 4.2.3 Afscheiding aan een rand van een vloer, trap of hellingsbaan
Veilig overbruggen van hoogteverschillen4.2.4 Veilig overbruggen van Hoogteverschillen3.2.4 Veilig overbruggen van HoogteverschillenRechtens verkregen niveau 4.2.4 Veilig overbruggen van Hoogteverschillen
Beweegbare constructieonderdelen4.2.5 Beweegbare Constructieonderdelen4.2.5 Beweegbare ConstructieonderdelenRechtens verkregen niveau 4.2.5 Beweegbare Constructieonderdelen
Inbraakwerendheid4.2.16 Inbraakwerendheid4.2.16 InbraakwerendheidRechtens verkregen niveau 4.2.16 Inbraakwerendheid