Inbraakwerendheid Bouwbesluit

Auteur: Drs. Tim Mijzen en Boaz Roijers

Het Bouwbesluit (2012) kent twee aansturingsartikel m.b.t inbraakwerendheid:

Lid 1: Een te bouwen woonfunctie, niet zijnde een woonwagen, biedt weerstand tegen inbraak. 

Lid 2: Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de  norm aangegeven in weerstandsklasse 2.

Norm voor inbraakwerendheid

De Nederlandse norm voor inbraakwerendheid is de NEN 5096, genoemd in lid 2 in afdeling 2.15. van het bouwbesluit. In de NEN 5096 worden de eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor inbraakwerendheid van gevelconstructies vermeld.

NEN 5096

De NEN 5096 noemt drie verschillende manieren waarop een gevelconstructie wordt getest:

  1. Manuele beproeving
  2. Statische beproeving
  3. Dynamische beproeving

Aan de hand van de hierboven genoemde beproevingen wordt een weerstandsklasse (WK) toegekend aan de geteste constructie. De weerstandsklassen variëren van basisbeveiliging (WK 1) tot uitzonderlijk hoge beveiliging (WK 5).

Weerstandsklasse 2

Op dit moment is de minimale weerstandsklasse voor een gevelconstructie weerstandsklasse 2. Deze klasse staat gelijk aan ‘verhoogde beveiliging’ en is bestand tegen eenvoudige inbraakpogingen door ongeoefende inbrekers gedurende een periode van 3 minuten. Weerstandsklasse 3 (hoge beveiliging) biedt weerstand tegen inbraakpogingen door ervaren inbrekers gedurende minimaal 5 minuten.

Tabel 1. Verschil weerstandklasse 2 en 3.

WeerstandklasseWeerstandklasse
Beproeving23
Manueel
Maximale contact tijd3 min5 min
Maximale testtijd15 min20 min
GereedschapssetAB
Statische
Statische krachtpoging2 min – 1500 N2 min – 3000 N
Dynamische
Valhoogte450mm750 mm

Inbraakwerendheid in de praktijk

In de praktijk voldoet weerstandsklasse 2, maar er kan ook besloten worden om gevelelementen te kiezen met weerstandsklasse 3 of zelfs hoger. Weerstandsklasse 4 en 5 zijn zeer uitzonderlijk voor woningen en worden eigenlijk zelden of nooit toegepast.

Weerstandsklasse 4 wordt bijvoorbeeld toegepast bij juweliers of andere kostbare zaken. Wat betreft woningen is het kiezen tussen klasse 2 of 3. Klasse 2 biedt geringe weerstand tegen gelegenheidsinbrekers, maar vanaf klasse 3 heeft de inbreker zwaarder gereedschap nodig en vormen gelegenheidsinbrekers vrijwel geen gevaar meer.

Herkenbaarheid

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen en de VKG hebben besloten dat elk gevelelement voorzien moet worden van een duidelijk kenmerk. In het kenmerk wordt gepresenteerd binnen welke weerstandsklasse het valt. Fabrikanten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en correcte presentatie van de weerstandklasse van hun producten. Hieronder een voorbeeld van hoe een weerstandsklasse 2 kenmerk eruit ziet:

Inbraakwerendheid bouwbesluiit

Delen via social media