Inhoud boiler bepalen – Hoeveel personen hoeveel liter?

Auteurs: Drs. Tim Mijzen en Jonar Nikkels

Een geschikte boiler kiezen kan best lastig zijn, zeker aangezien een boiler in veel verschillende afmetingen verkrijgbaar is. Dit artikel gaat over de vereiste inhoud van een boiler (in liter) en is gebaseerd op de eisen die opgenomen zijn in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw. We beantwoorden de volgende vragen:

Boiler capaciteit berekenen

Bij het gebruik van een doorstroomtoestel gelden een aantal uitgangspunten, deze hebben ook betrekking op een voorraadboiler:

  • De warmwatertemperatuur dient minimaal 55°C te zijn, deze temperatuur moet bereikt kunnen worden binnen 120 seconden.
  • Binnen 30 seconden vanaf het moment van opendraaien van de warmwaterkraan dient de warmwatertemperatuur 45°C te bereiken.
  • De hoeveelheid warm water die er minimaal onttrokken moet kunnen worden aan een tappunt is afhankelijk van de temperatuur en het type tappunt. Deze waardes zijn in Tabel 1 gegeven voor een temperatuur van 55°C en 70°C.

Tabel 1: Minimale hoeveelheid te onttrekken warmwater

inhoud boiler bepalen - Stroomsnelheid per minuut

Bij toepassing van een warmwater voorraadboiler gelden naast de uitgangspunten voor een doorstroomtoestel (zoals hiervoor beschreven) ook nog extra eisen. Deze uitgangspunten zijn gericht op de inhoud van de boiler. De minimale inhoud van de boiler moet voldoen aan de in Tabel 2 vermelde hoeveelheden. Deze waardes zijn gebaseerd op een warmwatertemperatuur van 55°C en een nuttige inhoud van 80%.

Tabel 2: Bruto boilerinhoud in liters zonder douche-WTW*

Boilerinhoud: Geen douche - WTW

*Aantal personen = aantal slaapkamers +1. Bij toepassing van zowel een douche en bad uitgaan van de boilerinhoud voor een bad. Een tweede badkamer heeft geen invloed op de boilerinhoud, deze is gebaseerd op het aantal personen.

Impact van een douche-WTW op inhoud boiler

Tegenwoordig passen steeds meer mensen een warmteterugwinningssysteem toe om hun energieverbruik te verminderen en daarmee te besparen op de energieprijzen. Hierbij kan men kiezen tussen een douche-goot WTW en een douche-pijp WTW. Een douche-goot WTW wordt vaak toegepast in badkamers op de begane grond of bij appartementecomplexen.  Een douche-pijp WTW past men voornamelijk toe bij badkamers op de eerste verdieping en deze heeft doorgaans een hoger rendement, dit is ook te zien in Tabel 3.

Tabel 3: Bruto boilerinhoud in liters met douche-WTW

Bruto boilerinhoud in liters met douche-WTW

De benodigde bruto boilerinhoud kan aanzienlijk verminderen bij het toepassen van een douche-warmteterugwinningssysteem. Bij een douche-goot WTW is dit een vermindering van ongeveer 24% bij toepassing op een douche en 10% bij een bad. Voor een douche-pijp WTW is dit verschil nog groter. Hier kan de bruto boilerinhoud verminderen met 40% bij toepassing op een douche en 16% bij een bad. Bij gebruik van een bad geeft de toepassing van een warmteterugwinningssysteem dus minder verbetering. Dit is logisch, aangezien er bij een bad niet constant warm water terug loopt. Zodra dit wel gebeurt, is het water vaak al deels afgekoeld naar een lagere temperatuur.

Delen via social media