Bouwbesluit Trap

Auteurs: Drs. Tim Mijzen, Ir. Jesper van Peer

Voorbeeld afbeelding trap bouwbesluit

De trap in het bouwbesluit

In afdeling 2.5 Trap uit het bouwbesluit vind je de actuele regelgeving. De beschrijving in het bouwbesluit over trappen is erg technisch, wat leidt tot onduidelijkheden. In dit artikel zullen we alle onderdelen bespreken en vereenvoudigen. Ook maken we de begrippen duidelijk zullen de begrippen a.d.h.v. de verschillende afbeeldingen in dit artikel. 

Onderscheid nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw

Als eerste dient u te weten dat men binnen het bouwbesluit een onderscheid maakt tussen nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw. Waarbij de eisen aan verbouw vaak gelijk zijn aan die van nieuwbouw. Afhankelijke van de classificatie van het project moet uw trap dus voldoen aan de eisen van nieuwbouw of bestaande bouw.

Verschillen per gebruiksfunctie

Als tweede zijn er nog verschillen per gebruiksfunctie. Deze verschillen kunt u aflezen in de tabellen. Per gebruiksfunctie wordt aangegeven welke leden en of artikelen er van toepassing zijn.

Nieuw- en verbouw eisen trap bouwbesluit

Tabel 2.32 aansturingstabel trap

aansturingstabel Bouwbesluit trap

Artikel 2.33 Afmetingen Trap

Lid 1 – Een trap als bedoeld in artikel 2.27, heeft afmetingen die voldoen aan tabel 2.33.

Lid 2 – Een trap overbrugt een hoogteverschil van niet meer dan 4 meter.

Tabel 2.33

Afmetingen van een trap
Reguliere traptrap uitsluitend voor ontvluchten
WoonfunctieAndere gebruiksfunctiealle gebruiksfuncties
Minimum breedte van de trap0,8 m0,8 m0,8 m
Minimum vrije hoogte boven de trap2,3 m2,1 m2,1 m
Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede0,22 m0,185 m0,185 m
Maximum hoogte van een optrede0,188 m0,21 m0,21 m
Minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak0,05 m0,05 m0,05 m
Minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak0,23 m0,23 m0,23 m
Minimum afstand van de klimlijn tot de zijkant van de trap0,3 m0,3 m0,3 m

Bestaande bouw trap bouwbesluit

Een trap als bedoeld in artikel 2.31, heeft afmetingen die voldoen aan tabel 2.39.

Tabel 2.39:

Afmetingen van een trap
Minimum breedte van de trap0,7 m
Minimum vrije hoogte boven de trap1,9 m
Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de optrede0,13 m
Maximum hoogte van een optrede0,22 m
Minimum afstand van de klimlijn tot de zijkant van de trap0,2 m

Hoe bereken je de afmetingen van een trap (artikel 2.33)?

De afmetingen van een trap bereken je eenvoudig a.d.h.v. de tabellen en afbeeldingen in dit artikel. 

Stap 1: Classificeer of de trap moet voldoen aan de eisen van nieuwbouw/ verbouw (zie tabel 2.33) of aan de eisen van bestaande bouw (zie tabel 2.39).

Wat is de minimale breedte van een trap?

De minimale breedte van een trap verschilt voor nieuwbouw en bestaande bouw. Volgens het bouwbesluit moet een trap voor nieuwbouw minimaal 0,8 meter breed zijn. Voor bestaande bouw moet een trap minimaal 0,7 meter breed zijn.

Wat is de aantrede van een trap?

De diepte van een traptrede heet de aantrede. 

Voor nieuwbouw is de minimale aantrede van een reguliere trap (woonfunctie) 0,22 meter. Bij andere gebruiksfuncties en trappen die uitsluitend voor ontvluchten worden gebruikt is dit minimaal 0,185 meter. 

Voor bestaande bouw is de aantrede van een trap minimaal 0,13 meter. 

Aantrede trap

Wat is de optrede van een trap?

De hoogte tussen twee treden is de optrede van een trap. 

Voor nieuwbouw woonfuncties mag de maximale optrede maximaal 0,188 meter hoog zijn. Bij andere gebruiksfuncties en trappen die uitsluitend voor ontvluchten worden gebruikt mag dit maximaal 0,21 meter hoog zijn. 

Voor bestaande bouw mag de maximale optrede maximaal 0,22 meter hoog zijn.

Optrede trap

Hoe bepaal je de hoogte van een trapleuning volgens het bouwbesluit?

De hoogte van een trapleuning bepaal je eenvoudig a.d.hv. het bouwbesluit.

Als eerste classificeert u of de trap valt onder de eisen van nieuwbouw/ verbouw of onder de eisen van bestaande bouw. Voor beide situaties geldt dat het gaat om een trap met een helling, ter plaatse van de klimlijn, die groter is dan de verhouding 2:3. 

Als tweede geldt voor nieuwbouw dat bij een hoogteverschil van minimaal 1 meter er ten minste aan één zijkant een leuning dient te komen. Deze leuning bevindt zich, gemeten boven de voorkant van een tredevlak (zie afbeelding 1) van de trap, op een hoogte die tussen de 0,8 en 1,0 meter ligt.

Als derde is dit bij bestaande bouw net anders. Hierbij geldt dat het hoogteverschil minimaal 1,5 meter dient te zijn, waarbij de hoogte van de leuning zich bevindt tussen de 0,6 en 1,0 meter. 

trap leuning, klimhoogte en klimlijn

Het trapbordes

Volgens artikel 2.34 dient er rekening te worden gehouden met een trapbordes. Een trapbordes is het stukje waar de bovenste trede van de trap op aansluit.

De afmetingen van het bordes is gelijk aan de breedte van de trap.

Voor nieuwbouw is dit 0,8 x 0,8 meter en voor bestaande bouw is dit 0,7 x 0,7 meter. 

trap bordes

Delen via social media