Rcwaarde berekenen

Auteur: Drs. Tim Mijzen

Er zijn verschillende mogelijkheden om de Rcwaarde/ warmteweerstand van uw scheidingsconstructie te berekenen. In dit artikel behandelen we een aantal verschillende methoden:

Basisbegrippen en uitleg:

De Rc-waarde van de uitwendige scheidingsconstructies (vloeren, gevels en daken) zijn nodig om de transmissieverliezen van een gebouw te bepalen. In het bouwbesluit zijn minimale eisen opgenomen voor deze uitwendige scheidingsconstructies:

Nieuwbouw:

 • Vloeren min. 3,7 m²·K/W
 • Gevels min. 4,7 m²·K/W
 • Daken min. 6,3 m²·K/W

Bestaande bouw/Renovatie:

 • Vloeren min. 2,5 m²·K/W
 • Gevels min. 1,3 m²·K/W
 • Daken min. 2,0 m²·K/W

U moet bij de gemeente aan kunnen tonen dat uw gebouw voldoet aan de minimale eisen van het bouwbesluit. Hogere warmteweerstanden zijn altijd toegestaan.

In een voorgaand artikel zijn de effecten besproken van het verhogen van de Rc-waarden t.o.v. de minimale eisen van het bouwbesluit op de EPC-berekening en de BENG-Indicatoren.

Rc waarde berekenen: Formules en begrippen

De algemene formule voor het berekenen van de warmteweerstand R luidt als volgt:

R-waarde berekenen

R = warmteweerstand [m²·K/W]

d = dikte van het materiaal [m]

λ = warmtegeleidingscoëfficiënt van een materiaal [W/(m·K)]

In tabel 1 (onderaan de pagina) vindt u de warmtegeleidingscoëfficiënten van verschillende materialen.

Het uitrekenen van de RC-waarde gaat volgens de volgende formule:

formule Rc-waarde berekenen

Rc = warmteweerstand van de constructie [m²·K/W]

Rm = warmteweerstand van afzonderlijke lagen in de constructie [m²·K/W]

Rsi = warmteweerstand binnen [m²·K/W]

Rse = warmteweerstand buiten [m²·K/W]

α = correctiefactor voor convectie en uitvoeringsonnauwkeurigheden

In tabel 2 en 3 (onderaan de pagina) vindt u de Rsi, Rse en de correctiefactor gepresenteerd.

De Rm is te berekenen volgens de formule:

formule Rm-waarde berekenen

d = dikte materiaal [m]

λ reken= warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal [W/mK]

Let op:

 • Een luchtspouw ≥ 20 mm (niet geventileerd) heeft een standaard Rmwaarde van 0,18  [m²·K/W]
 • Isolatie wordt bevestigd met spouwankers. Hier moet in de berekening voor gecorrigeerd worden in de warmtegeleidingscoëfficiënt van de isolatie.

Voorbeeld Rc-waarde / warmteweerstand berekening

Opbouw scheidingsconstructie van buiten naar binnen:

 • Metselwerk [100 mm, λ = 0,900 (tabel 1)]
 • Luchtspouw [20 mm, Rm = 0,180 m²·K/W]]
 • PIR isolatie [120 mm, λ = 0,026 (tabel 1)]
 • Spouwankers [4 x 4 mm per m2, λ = 17,0]
 • Kalkzandsteen [100 mm, λ = 1,14 (tabel 1)]

Correctie op de warmtegeleidingscoëfficiënt van de PIR isolatie voor de spouwankers:

Een spouwanker met een diameter van 4 mm heeft een oppervlakte van: 0,000012566 m2.

In dit voorbeeld zijn er 4 spouwankers nodig voor 1 m2 PIR isolatie.

Dit betekent dat 4 x 0,000012566 m2 = 0,000050265 m2 aan spouwankers aanwezig moet zijn in 1 m2 PIR isolatie.

Rm van 1 m2 isolatie inclusief spouwankers = 0,000050265 m2 x 17 (λcalc RVS spouwankers) + (1 0,000050265 m2) x 0,026 (λ PIR Isolatie)

Rm van 1 m2 isolatie inclusief spouwankers = 0,000854505 + 0,02599869311 m²·K/W

Rm van 1 m2 isolatie inclusief spouwankers = 0,02685319811 m²·K/W

Let op: in de formule is alles in meter [m]

Metselwerk: Rm = 0,1/ 0,9 = 0,111 m²·K/W

Luchtspouw: ≥ 20 mm Rm = 0,180 m²·K/W

PIR Isolatie (incl spouwankers): Rm = 0,12/0,02685 = 4,469 m²·K/W

Kalkzandsteen: Rm= 0,1/1,14= 0,087 m²·K/W

Rsi = 0,13 (tabel 2)

Rse = 0,04 (tabel 2)

Correctiefactor = 0,05 (tabel 3)

Voorbeeld Rc waarde berekenen

De Rc berekenen met online rekentools

Tegenwoordig heeft bijna iedere isolatiefabrikant een Rcberekeningstool op zijn website staan. Deze tools zijn eenvoudig zelf te gebruiken en goed te begrijpen na het lezen van de bovenstaande uitleg en formules.

Bij ons is de online rekentool van Fysicalc de favoriet, omdat in deze tool de meeste isolatiefabrikanten zijn opgenomen. De fabrikanten zelf bieden vaak alleen hun eigen producten aan m.b.t de berekening.

Ook biedt Fysicalc de optie om eigen invoerwaarde in te vullen. Mocht er dus een product ontbrekenen, dan kunt zelf de dikte en de warmtegeleidingscoëfficiënt invoeren. De staat vaak vermeld op de website of brochure van het product en anders kunt u dit altijd opvragen bij de producent.

Berekening uitbesteden aan HBA B.V.

Uiteraard kan HBA B.V. voor u de Rcwaarde berekenen en toevoegen aan de rapportage. Ook bij vragen over deze waarde kunt u bij ons terecht!

Tabellen 1, 2 en 3

Tabel 1. Warmtegeleidingscoëfficiënten van verschillende materialen

Materiaalλreken [W/m·K]
Beton
Normaal gewapend grindbeton1,830
Lichtbeton1,030-1,280
Cellenbeton0,120-0,230
Metselstenen
Gevelklinkers, hardgrauw0,900
Rood/boerengrauw0,640
Kalkzandsteen1,140
Porisosteen0,570
Pleisterlagen
Cementpleister1,000
Kalkpleister0,700
Gipspleister0,500
Isolerend pleister0,080-0,110
Hout- en plaatproducten
Hardhout0,210
Naaldhout0,130
Multiplex0,170
Hardboard0,300
Zachtboard0,100
Houtwolcementplaat0,100-0,230
Houtwolmagnesietplaat0,140-0,230
Rietvezelplaat0,080-0,090
Isolatiematerialen
EPS0,030-0,040
EPS met natuurlijke grondstoffen0,034
XPS0,027
XPS CO2 geblazen0,025-0,036
PUR ter plaatse gespoten0,035
PUR CFK-vrij0,023 – 0,029
PIR0,026
Resol met HCK0,021 – 0,025
Kingspan Therma TW500,023
Kingspan Kooltherm K8 0,021
Isover Multimax 30 Ultra0,030
Isover Mupan Ultra XS0,032
Isover Mupan0,035
Isover Mupan Plus0,033
Rockwool Rockfit Premium SIlver0,033
Rockwool Rockfit Mono Silver0,035
Rockwool Rockfit Premium0,034
Rockwool Caproxx Energy0,038
Unidek EPS Platinum0,032
UNILIN Insulation Utherm wall0,022
UNILIN Insulation RenoPIR0,022
Minerale wol (glas- en steenwol)0,030-0,040
Cellulose0,040
Houtwol isolatieplaat0,040-0,045

Tabel 2. Rsi- en Rse-waarde

ScheidingsconstructieRsiRse
Vloer- onverwarmde kruipruimte0,170,17
Vloer- grenst aan water/grond
0,170,00
Spouwmuur- buitenlucht0,130,04
Dakvlak tussen 0 en 75 graden- buitenlucht0,100,04
Dakvlak tussen 75 en 90 graden- buitenlucht0,130,04

Tabel 3.  Correctiefactor α

#Uitlegα
1Spouw ≥ 5 mm tussen isolatie en buitenkant constructie. N.v.t als er voorzieningen zijn getroffen om convectie te voorkomen. 1,00
2Spouw ≤ 5 mm tussen isolatie en buitenkant constructie of toepassing van cellulair glas.0,00
3Indien 1 en 2 n.v.t zijn, maar het onderdeel afgezien van eventuele afwerklagen (waaronder een buitenspouwblad) onder gecontroleerde omstandigheden wordt vervaardigd. 0,02
4Overige situaties.0,05
Delen via social media