RC- en Uw waarde berekening door gecertificeerde EP-D adviseur 

Auteur: Drs. Tim Mijzen

Het uitgebreid berekenen van de Rc- en Uw waarde volgens de NTA 8800 mag alleen door een gecertificeerde EPU-D/ EPW-D adviseur. Dit geldt alleen voor het toepassing van de de RC- en Uw waarde in de BENG berekening. In de ISSO 75.1 en 82.1 wordt er onderscheid gemaakt tussen een detail en basis adviseur. Alleen een gecertificeerde detail adviseur mag Rc en Uw waardes berekenen volgens de NTA 8800. Nieuwbouwprojecten vallen altijd onder de detail methode. Gelukkig is berekenen niet de enige opties. Onderstaande punten worden in dit artikel behandeld:

Hoe bepaal je de RC waarde voor BENG?

Het bepalen van de RC waarde kan op drie manieren:

 1. Door gebruik te maken van een kwaliteitsverklaring van het isolatiemateriaal die is opgenomen in het BCRG.
 2. Er mag altijd gebruik worden gemaakt van de minimale eisen uit het bouwbesluit. Er dient dan geen berekening volgens NTA 8800 opgesteld te worden. Wel kan het bevoegde gezag om een onderbouwing vragen. Het moet wel redelijkerwijs overtuigend zijn dat de minimale Rc waarde wordt behaald.
 3. Uitgebreide berekening volgens de NTA 8800 door een gecertificeerde EPW/EPU detail adviseur. Dit is rekenintensief en doen wij voor een meerprijs. 

Hoe bepaal je de Uw waarde voor BENG?

Het bepalen van de Uw waarde kan op drie manieren:

 1. Door gebruik te maken van een kwaliteitsverklaring van het volledige product dat  is opgenomen in het BCRG.
 2. Er mag gebruik worden gemaakt van de formule 8.15 in de NTA 8800. Hierin kunnen wij aangeven welke U waarde het glas en welke U waarde het kozijn minimaal moeten hebben om te voldoen aan de minimale eisen van het bouwbesluit. Deze optie is over het algemeen het beste, omdat de uitvoerder dan vrij is in het kiezen zolang de Uglas en Ukozijn maar voldoen aan de minimale eisen die wij stellen. Hierdoor blijf je relatief flexibel.
 3. Uitgebreide berekening volgens de NTA 8800 door een gecertificeerde EPW/EPU detail adviseur van ieder raam en kozijn. Dit is rekenintensief en doen wij voor een meerprijs. 

Wat moet minimaal in de details staan?

De architect moet verschillende zaken in zijn details zetten. Als onderstaande informatie ontbreekt kunnen wij de BENG berekening niet opstellen!

Voor de niet uitgebreide methode:

Ramen minimaal:

 • U glas
 • U frame
 • Ψ glas
 • OF aangeven dat het kozijn minimaal voldoet aan Uw < 1,6

Deuren minimaal:

 • Product verklaring deur aanleveren
 • OF aangeven dat deur minimaal voldoet aan UW < 1,6

Voor de uitgebreide methode (meerprijs):

Ramen minimaal:

 • U glas
 • U frame (kozijn)
 • Ψ glas

Deuren minimaal:

 • U glas
 • U frame (kozijn)
 • Ψ glas
 • Ψ paneel (deur)
 • U paneel (deur)

Conclusie en tips:

Zorg dat je de bovenstaande informatie in je details verwerkt! Anders kunnen wij niet verder met de berekening.

Wanneer de BENG 1 voldoet met de minimale Rc-waarde uit het bouwbesluit en u niet van plan bent hogere isolatie waarde toe te passen, dan is uitgebreid berekenen niet per se nodig. Daarnaast komt het regelmatig voor dat de isolatiewaarde in de uitvoering afwijken. In dat geval is het verstandiger om de berekening pas bij oplevering uit te voeren. Anders bent u tweemaal de kosten kwijt voor het opstellen van dezelfde berekening. Het is dus alleen maar zinvol om uitgebreid te rekenen als je hogere waardes dan minimaal bouwbesluit wilt hanteren.

Dezelfde tip geldt voor de Uw-waarde. Als u niet van plan bent om hogere Uw waarde toe te passen, en de BENG 1 komt uit met de minimale eisen van het bouwbesluit is het wellicht slimmer om het voor de aanvraag zo in te leveren. Hierdoor blijft de uitvoerder flexibel, hoeft u minder informatie op voorhand aan te leveren, en betaald u ook niet dubbel voor een uitgebreide berekening.

Delen via social media