De U- en Uw-waarden berekenen

Auteur: Drs. Tim Mijzen

De U-waarde is de warmtedoorgangscoëfficiënt, uitgedrukt in W/(m²·K). Voor glasconstructies wordt de isolatiewaarde vaak uitgedrukt in een U-waarde, waar de isolatiewaarden van dichte scheidingsconstructies vaak worden uitgedrukt in een Rc-waarde. U = 1/Rtotaal, waar Rtotaal = 1/U. Isolatiewaarden kun je uitdrukken in zowel een U- als een R-waarde. Wij hanteren voor glas/plaatconstructies de U- en Uw-waarde en voor de overige scheidingsconstructies de Rc-waarde.

De Uw-waarde is de isolatiewaarde van het glas en het kozijn samen. De w is afgeleid van het engelse woord window. In het nederlands wordt Uw ook wel Uraam of Udeur genoemd.

In dit artikel bespreken we het volgende:

De U-waarde berekenen

Het berekenen van de U-waarde gaat volgens de onderstaande formule:

formule U-waarde

Waarin:

Rsi = warmteovergangsweerstand aan het binnenoppervlak [m²·K/W]

Rc = warmteweerstand van de constructie [m²·K/W]

Rse = warmteovergangsweerstand aan het buitenoppervlak [m²·K/W]

In de praktijk hoeft u de U-waarde zelden zelf te berekenen. De glas– of kozijnfabrikant zal u voorzien van de juiste U-waarde van het product.  

In onderstaande tabel vindt u de U-waarden van verschillende typen glas en kozijnen:

Type GlasU-waarde [W/(m²·K)]
HR +1,3 – 1,6 *
HR ++1,0 – 1,2 *
HR +++0,5 – 0,9 *
Type KozijnU-waarde [W/(m²·K)]
Hout0,8 – 2,3 *
Kunststof1,0 – 2,2 *
Aluminium met koudebrug onderbrekingen1,0 – 2,7 *
Passiefkozijn≤ 0,8 *

* De U-waarde kan sterk variëren per fabrikant en type.

De Uw-waarde berekenen

Voor het berekenen van de Uw-waarde (het glas en kozijn samen) gebruiken wij een tabel. De tabel is afkomstig van de software van de EPCberekening.

Er zijn drie waardes nodig om de Uw-waarde te bepalen:

  1. Ufr van het raamkozijn (fr staat voor frame)
  2. Psi van het raamkozijn [W/(m·K)]
  3. U-waarde van het glas [W/(m²·K)]

Deze waardes vindt u vaak op de website of in de brochure van de fabrikant.

Onderstaand vindt u een tabel met de Uw-waarden van verschillende kozijnen voor dubbel en triple glas:

Ufr raamkozijnPsi raamkozijnType glasU-waarde glasUw- waarde
2,40,06Hr ++1,11,64
2,20,06Hr ++1,11,58
2,00,06Hr ++1,11,52
1,80,06Hr ++1,11,46
1,60,06Hr ++1,11,40
1,40,06Hr ++1,11,34
1,20,06Hr ++1,11,28
2,40,06Hr +++0,81,43
2,20,06Hr +++0,81,37
2,00,06Hr +++0,81,31
1,80,06Hr +++0,81,25
1,60,06Hr +++0,81,19
1,40,06Hr +++0,81,13
1,20,06Hr +++0,81,07
1,00,06Hr +++0,81,01
0,80,06Hr +++0,80,95

Uw-waarde voorbeeld

De Uw-waarde is de gecombineerde waarde van het kozijn, het raam en het glas.

Opmerkelijk is dat dubbel glas met een goed geïsoleerd kozijn een betere Uw-waarde heeft dan triple glas met een slecht geïsoleerd kozijn. Wilt u meer weten over de verschillen tussen dubbel en triple glas? Kijk dan eens naar ons artikel over dubbel of triple glas?

Delen via social media