Warmteverliesberekening Woning | Kwaliteitshandhaving

Auteurs: Drs. Tim Mijzen, Ir. Bas Cuijpers

De opdrachtgever speelt een belangrijke rol bij de kwaliteitshandhaving van de warmteverliesberekening voor zijn of haar woning. Maar hoe zorgt u ervoor dat de aannemer of installateur uw wensen goed uitvoert?

We beantwoorden de volgende vragen in dit artikel:

Waarom heeft de opdrachtgever een belangrijke rol?

De opdrachtgever is bij het gehele proces betrokken. Bij ontwerp tot uitvoering. Men stelt de warmteverliezen van een woning op zodra het definitieve ontwerp (DO) bekend is. De uitgangspunten in het DO zijn maatgevend voor de berekening. Het komt vaak voor dat er hiervan wordt afgeweken door de installateur en/of uitvoerder. In veel gevallen communiceert deze dit niet terug naar de makers van de berekening en is er dus geen controle op de afwijkingen. Bij ervaren partijen die weten wat ze doen, hoeft dit geen enkel probleem te zijn. Maar er zijn een aantal zaken waar u echt op moet letten. Die punten leggen we in dit artikel uit.

Hoe controleer ik de belangrijkste invoergegevens van een warmteverliesberekening?

Voor de warmteverliesberekening van uw huis zijn er een aantal hoofdpunten die overeen moeten komen tussen praktijk en theorie. Als onderstaande punten afwijken, moet u direct aan de bel trekken.

  • De Rc- en U-waardes (isolatiewaardes) in de berekeningen moeten gelijk zijn aan de materialen die daadwerkelijk zijn/ worden toegepast.
  • Het hoofdtype ventilatiesysteem moet gelijk zijn aan de berekening. Er zijn 2 hoofdtypen:
    • Natuurlijke toevoer met mechanische afvoer. 
    • Mechanische toevoer met mechanische afvoer.
  • Het DO ontwerp (buitenschil maar ook binnenmuren en de plattegrondindeling) moet gelijk zijn aan het DO zoals berekend.

Controleren van de Rc- en U-waardes 

controleren RC- en U-waardes

Controleren van het hoofdventilatiesysteem

Type C – Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

warmteverliesberekening woning

Type D: Gebalanceerde ventilatie

gebalanceerde ventilatiesystemen

Wat zijn de ontwerptemperaturen per ruimte en sluit dit aan bij mijn wensen?

Standaard rekent men met een ontwerptemperatuur per ruimte. Deze zijn cruciaal voor de transmissieberekening. De transmissieverliezen in uw woning worden namelijk beïnvloed door de binnen en de buitentemperatuur. In tabel 1 vindt u een overzicht per ruimte met de daarbij horende ontwerpbinnentemperaturen.

Tabel 1: Ontwerpbinnentemperatuur per ruimte

FunctieOntwerpbinnentemperatuur in graden Celsius: WoningenOntwerpbinnentemperatuur in graden Celsius: Bejaardenwoningen en Verzorgingstehuizen
Verblijfsgebied/ verblijfsruimte2222
Badruimte2224
Verkeersruimte2020
Toiletruimte2020
Technische ruimte1515
Bergruimte1515
Zolder 1818
Inpandige berging1515
Stallingsruimte55
Niet verwarmde stallingsruimteOntwerpbuitentemperatuurOntwerpbuitentemperatuur
GarageOntwerpbuitentemperatuurOntwerpbuitentemperatuur

Stel voor je hebt een kelder, of een werkplek die je graag wil verwarmen, maar in de tekeningen en in de berekening is dit niet aangegeven. Het is geschematiseerd als een berging/ onbenoemde ruimte. In dat geval zal er dus gerekend worden met een ontwerptemperatuur van circa 15 graden. Als 15 graden te weinig is, dan moet u de makers van de warmteverliesberekening hierop attenderen. Dit is cruciaal aangezien u de enige persoon bent die dit aan kan geven. Een hogere ontwerptemperatuur betekent dat u warmteopwekker meer vermogen (kW) nodig heeft .

De ontwerptemperaturen in tabel 1 zijn richtlijnen, hier mag je dus van afwijken. Wij adviseren niet om ruimtes te ontwerpen met lagere temperaturen dan aangegeven in tabel 1. Dit om de woning flexibel en toekomstbestendig te houden. Wilt u afwijken van de ontwerptemperaturen laat u dan altijd goed adviseren.

Controleren: ontwerptemperaturen

warmteverliesberekening woning

Wat is de rol van de installateur?

De installateur is de eindverantwoordelijk voor het controleren van de warmteverliesberekening, zijn keuze(s) van de installatiesystemen en de aansluiting van deze systemen. Hij moet zorgen dat dit overeenkomt met zowel de BENG Berekening als de warmteverliesberekening. 

Een overeenkomst met BENG is cruciaal voor de energiezuinigheid van het gebouw. Zowel het verwarming, tapwater als het ventilatiesysteem hebben een bepaald rendement. Dit moet in de berekening  ≥ zijn aan het uiteindelijke gekozen rendement dat bij de installaties hoort. Als men kiest voor niet gelijkwaardige installaties, maar voor installaties met een lager rendement, dan is er een grote kans dat de BENG berekening niet meer voldoet. Daarnaast is uw woning minder energiezuinig dan afgesproken.

Het uiteindelijke gebouw moet 1 op 1 kloppen met de warmteverliesberekening. Een installatieadviseur/ installateur is hier verantwoordelijk voor en moet dit ook communiceren. Dit komt omdat er een aantal gegevens in de warmteverliesberekening worden aangenomen, bijvoorbeeld of er sprake is van een opwarmtoeslag. Alleen de installateur weet hoe dit precies zit, hij moet er dan ook voor zorgen dat de waardes overeenkomen met zijn installaties en de manier van aansluiten. Is dit niet het geval? Dan kan het zijn dat u een te grote of een te kleine warmteopwekker installeert.

Ook is het belangrijk dat de installateur de overige invoergegevens goed naloopt. Denk hierbij aan de keuze van de aangrenzende gebouwen en de zekerheidsklasse, isolatiewaarden en de ontwerptemperaturen. Wij staan altijd open voor deze communicatie en willen u hierbij graag helpen. Maar dan moet dit wel naar ons gecommuniceerd worden. Hier speelt de rol van de opdrachtgever dus ook een belangrijke rol.

Wat is de rol van de aannemer/uitvoerder?

De rol van de uitvoerder is om ervoor te zorgen dat het gebouw zoals gepresenteerd in de warmteverliesberekening ook daadwerkelijk wordt gebouwd. Hiermee bedoelen we dat de isolatiewaardes (Rc- en U- waarde) uit de berekening ook de werkelijke waardes worden. Ook is het belangrijk dat er niet van de DO tekeningen wordt afgeweken. Als dit wel het geval is, dan is het belangrijk om het nieuwe ontwerp opnieuw door te laten rekenen.

Conclusie: Zorg dat de warmteverliezen van uw huis aansluiten met de werkelijkheid 

Aansluiting praktijk en theorie gaat heel nauw met een warmteverliesberekening. Zeker de grote parameters zoals behandelt in dit artikel moeten goed op elkaar aansluiten. U als opdrachtgever speelt hier een belangrijke rol in. Volg de punten uit dit artikel zodat u ervan verzekert bent dat uw warmteopwekker perfect matcht bij uw woning. Dit zorgt voor een hoger niveau van comfort, maar ook een lagere energierekening!

Delen via social media