BENG Indicatoren

De BENG indicatoren zijn de nieuwe toetsingscriteria om nieuwbouw gebouwen te beoordelen. De indicatoren zijn opgesplitst in drie onderdelen: deze kennen we als de  BENG 1, 2 en 3. Onderstaand lees je wat dit precies inhoud.