Overige inpandige ruimte

Auteur: Drs. Tim Mijzen en Jonar Nikkels

Overige inpandige ruimte is een veelgebruikte term in de makelaardij. Er zijn veel verschillende manieren om de oppervlakte van gebouwen te bepalen. Hier komen dan ook veel richtlijnen en begrippen bij kijken zoals de NEN 2580.  In dit artikel behandelen we de volgende onderwerpen:

Wat is een overige inpandige ruimte?

In de makelaardij wordt de inpandige gebruiksoppervlakte namelijk vaak onderverdeeld in ‘gebruiksoppervlakte wonen’ en ‘gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte’. Dit kan soms verwarrend zijn aangezien het Bouwbesluit en de NEN 2580 deze onderverdeling niet maken. Deze onderverdeling komt men dus voornamelijk tegen bij makelaars, of op websites zoals Funda. De overige inpandige ruimte heeft in deze verdeling dus geen verblijfsfunctie. Het zijn vaak ruimtes die niet makkelijk toegankelijk zijn, geen of weinig daglicht hebben, of ze hebben een maximale hoogte van twee meter.

Waarvoor wordt de term gebruikt?

De niet-woonfunctiegebonden ruimte is onderdeel van de branchebrede meetinstructie, zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars. De Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen wordt gebruikt om een indicatie te geven van de verschillende gebruiksoppervlakten in een woning. Het is een term die wordt gebruikt om ruimtes aan te geven die niet worden gebruikt als leefruimte, maar wel degelijk bij de woning horen. Dit is voornamelijk relevant op websites als Funda om de verdeling en verhouding van de gebruiksoppervlakten te zien. Een kleiner woonoppervlakte betekent dus niet altijd een kleinere woning.

Wanneer valt een ruimte onder overige inpandige ruimte?

Zoals eerder ook al benoemd zijn inpandige ruimtes met een overige gebruiksfunctie niet geschikt als leefruimte. Dit is het geval wanneer er sprake is van één van de onderstaande voorwaardes:

  • Het hoogste punt van de ruimte is tussen de 1,5 en 2,0 meter hoog.
  • Het hoogste punt van de ruimte is wel boven de 2,0 meter, maar het oppervlak (aaneengesloten) hoger dan 2,0 meter is kleiner dan 4,0 m2.
  • De ruimte is bouwkundig gezien alleen geschikt als bergruimte, zoals een garage, fietsenstalling of kelder.
  • Er is sprake van een zolder die alleen geschikt is voor incidenteel gebruik. Dit is het geval wanneer een zolder niet bereikbaar is met een vaste trap, of het raamoppervlakte van de ruimte is kleiner dan 0,5 m2.

Let op: Een ruimte kan alleen worden onderverdeeld in overige inpandige ruimte wanneer deze in eerste instantie al wordt gerekend tot de gebruiksoppervlakte (GBO).

Overige inpandige ruimte

In bovenstaande afbeelding is te zien dat de zolder hieronder valt. Dit komt doordat het hoogste punt van de ruimte tussen de 1,5 en 2,0 meter hoog is. Dit had ook het geval kunnen zijn wanneer de zolder geen vaste trap heeft, of onvoldoende daglichttoetreding. Aangezien de bergruimte / garage niet als leefruimte dient, valt deze ook onder overige inpandige ruimte.

Delen via social media