Balustrades voor een vloer, trap en een hellingbaan

Auteurs: Drs. Tim Mijzen en Anouk van Duijven

In dit artikel leggen we de bouwbesluit (2012) eisen van balustrades uit voor een vloer, een trap en een hellingbaan. De volgende onderwerpen worden besproken:

In paragraaf 2.3 van het bouwbesluit vind u de officiële artikelen en leden. Er moet worden voldaan aan deze eisen om te voorkomen dat mensen van een vloer, trap of hellingbaan kunnen vallen. Binnen deze eisen wordt een onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Onderstaand diverse illustraties ter verduidelijking van afdeling 2.3. afscheiding van vloer, trap en hellingbaan.

Aanwezigheid Balustrades

Tabel 1. nieuwbouw en tabel 2. bestaande bouw geven aan welke eisen er gelden zoals, wanneer balustrades aanwezig moeten zijn. Voor alle nieuwbouw functies geldt dat bij een hoogteverschil van meer dan een meter tussen een vloer en een ander horizontaal vlak (vloer, water of terrein) een balustrade aanwezig moet zijn. Hetzelfde geldt voor een traptrede en hellingbaan die meer dan een meter van de grond af is. Deze regels vervallen voor bepaalde plekken zoals podia, maar deze uitzondering geldt niet voor een woonfunctie, een bijeenkomstfunctie en voor een kinderopvang met kinderen jonger dan 4 jaar. Dit geldt eveneens voor bestaande bouw, hier geldt een hoogteverschil van 1,5 meter. De uitzonderingen gelden hier wel voor een kinderopvang met kinderen jonger dan 4 jaar.

Verschil nieuwbouw versus bestaande bouw aanwezigheid balustrades

Hoogte

Voor nieuwbouw moeten de balustrades van vloeren een minimale hoogte hebben van 1 meter behalve bij een hoogteverschil van meer dan 13 meter dan moet de balustrade minimaal 1,2 m hoog zijn. Bij bestaande bouw moet de balustrade minimaal 0,9 meter hoog zijn zonder uitzondering voor 13 meter of hoger.

Hoogte balustrade bouwbesluit

Een uitzondering hierop is dat bij bijeenkomstfuncties ander eisen gelden dan bij kinderopvang of een sportfuncties. Hier mag de balustrade minimaal 0,7 meter hoog zijn als de som met de breedte minimaal 1,1 meter is. Bij alle bestaande functies mag een balustrade minimaal 0,6 meter hoog zijn als de som met de breedte minimaal 1 meter is. 

Hoogte balustrade bijeenkomstfunctie

In het geval van een raam dat open kan (bij een rand die meer dan 1 m hoger ligt dan een sluitende vloer), moet de balustrade een minimale hoogte hebben van 0,85 m omdat het raam zelf al een bescherming bied tegen vallen. Bij bestaande bouw is dit minimaal 0,6 meter.

Balustrade raam

Indien het een trap of hellingbaan betreft, moet de balustrade een hoogte hebben van minimaal 0,85 meter ten opzichte van de voorkant traptrede en hellingbaanvloer. Voor bestaande bouw is de minimaal vereiste hoogte 0,6 meter voor trappen en hellingbanen.

Balustrade traptrede en hellingsbaanvloer

Openingen

Voor de veiligheid van de balustrades worden er in Tabel 1. nieuwbouw en tabel 2. bestaande bouw eisen gesteld aan de openingen. Wat betreft nieuwbouw functies mogen de openingen in balustrades niet groter zijn dan een doorsnede als aangegeven in de aansturingstabel 2.16. Zo mag een woonfunctie geen openingen in balustrades hebben die groter zijn dan 0,2 meter in doorsnede. De eerste 0,7 meter vanaf de grond mag een balustrade geen openingen hebben die groter zijn dan 0,1 meter in doorsnede. Bij sommige functies geldt deze regel niet als het (gedeeltelijk) niet bedoeld is voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor bestaande bouw geldt alleen voor woonfunctie en een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met kinderen jonger dan 4 jaar een eis aan de grote van de openingen. Namelijk, tot een hoogte van 0,6 meter van het horizontale vlak mag de doorsnede van een opening niet groter zijn dan aangeven in aansturingstabel 2.22 en daarboven is er geen eis. 

Openingen in balustrades

Een balustrade mag niet meer dan 0,05 meter vanaf de rand van een vloer, trap of hellingbaan staan. Voor bestaande bouw is deze eis 0,1 meter.

Afstand vanaf de rand balustrades

De bovenregel van een balustrade mag geen onderbreking hebben van meer dan 0,1 meter. Deze eis wordt alleen gesteld aan nieuwbouw en niet aan bestaande bouw.

Eisen onderbreking balustrade

Voorkomen overklauterbaarheid van balustrades

Voor nieuwbouw worden er ook nog extra eisen gesteld aan de overklauterbaarheid van balustrades die niet gelden voor bestaande bouw. Een balustrade of een onderdeel dat vlakbij de balustrade aanwezig is mag geen opstapmogelijkheden bieden tussen de 0,2 en 0,7 meter boven het horizontale vlak. Dit is om het overklauteren van balustrades te voorkomen. Deze regel geldt niet voor een industriefunctie en als de functie niet bedoeld is voor kinderen jonger dan 12 jaar. 

Voorkomen overklauterbaarheid van balustrades

Bouwbesluit Eisen en Tabellen

Onderstaand vind u tabel 1 en 2. Hierin vind u de overzichtsartikelen uit het bouwbesluit. Meer informaties over een lid vind u op de website van de rijksoverheid.

Tabel 1. nieuwbouw eisen balustrades

Bouwbesluit hellingsbaan

Tabel 2. Bestaande bouw eisen balustrades

Bouwbesluit balustrade

Delen via social media