55% GBO/VG Regel Uitgelegd: Hoe Kelder en Zolder Meetellen

Auteurs: Drs. Tim Mijzen, Sophie Danckaarts

In dit artikel wordt de 55% GBO/VG regel uitgelegd met betrekking tot het meetellen van een kelder en een zolder. Het is voor velen onduidelijk hoe deze ruimtes meetellen in deze regel.

Wat is de 55% GBO/VG regel?

De 55% regel bestaat uit twee belangrijke componenten, gebruiksoppervlakte (GBO) en Verblijfsgebied (VG). Een VG bestaat uit één of meerdere verblijfsruimtes. Voorbeelden van verblijfsruimtes zijn een woonkamer, slaapkamer, werkkamer, etc. Het zijn ruimtes waar mensen kunnen verblijven. De 55% GBO/VG regel betekent dat 55% van het totale gebruiksoppervlakte moet bestaan uit verblijfsgebieden. Hoe het GBO en VG opgemeten kunnen worden, en hoe de 55% GBO/VG werkt in iets meer detail kunt u vinden op onze pagina Oppervlakte Berekenen Bouwbesluit.

Wanneer telt een kelder mee in de 55% GBO/VG regel?

Conform Informatiepunt Leefomgeving (IPLO):
Indien een kelder onderdeel is van een gebruiksfunctie, wordt de vloeroppervlakte van de kelder meegenomen in de berekening van de gebruiksoppervlakte (GO). Is de kelder echter geclassificeerd als een overige gebruiksfunctie, dan vormt deze een aparte gebruiksfunctie met een eigen gebruiksoppervlakte.

Conform NEN2580:
Als de kelder wordt gebruikt als leefruimte, en wonen als gebruiksfunctie heeft, wordt de kelder meegenomen in de 55% GBO/VG regel. De kelder wordt niet meegenomen in deze regel als het een overige inpandige ruimte is en een overige gebruiksfunctie heeft die niet geschikt is als leefruimte.

Conclusie:
De persoon die een omgevingsvergunning aanvraagt of de eigenaar van een gebouw bepaalt zelf hoe het gebouw wordt ingedeeld. Hij moet hierbij echter de gebruiksfuncties volgen zoals omschreven in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Je mag dus zelf kiezen of je de kelder als woonfunctie of overige gebruiksfunctie indeelt, Valt het onder woonfunctie, dan hoort het bij de 55% GBO/VG regel, maar classificeer je het als overige inpandige ruimte, dan valt die buiten de 55% GBO/VG regel.

Kelder als overige gebruiksfunctie

Wanneer telt een zolder mee in de 55% GBO/VG regel?

Als de zolder enkel toegankelijk is via een huishoudladder en/of een verwijderbaar luik en alleen incidenteel gebruikt wordt, moet u de zolderruimte niet meenemen in de berekening van de gebruiksoppervlakte (GBO). Dit komt doordat er volgens de NEN 2580 in deze situatie geen sprake is van een vloer.

Echter, als de zolder toegankelijk is voor mensen, bijvoorbeeld via een (vlizo)trap, dan kan een deel van deze zolder wel worden meegerekend in het GBO van de betreffende gebruiksfunctie.

Conclusie: De aanvrager mag net als bij de kelder zelf bepalen hoe het gebouw wordt ingedeeld. Hier is dus wederom de keuze om een zolder met (vlizo)trap in te delen als GBO of als overige gebruiksfunctie. Maar zolang de zolder niet begaanbaar is, of enkel door een huishoudladder of een verwijderbaar luik begaanbaar is, dan kan dit niet worden ingedeeld als gebruiksoppervlakte omdat dit niet aan de definitie van de NEN2580 voldoet.

Zolder als overige gebruiksfunctie

Delen via social media