Ventilatieroosters of openslaande ramen: Wat zegt het Bouwbesluit?

Auteurs: Drs. Tim Mijzen, Sophie Danckaarts

Ventilatie speelt een cruciale rol in vrijwel alle gebouwen, omdat het helpt de lucht te verversen en de luchtkwaliteit op een gezond niveau te houden voor bewoning en werk. Een gebouw kan geventileerd worden via natuurlijke ventilatie of mechanische ventilatie. Vaak ontvangen we vragen over of het openzetten van ramen ook als natuurlijke ventilatie geldt, of dat dit specifiek via roosters moet gebeuren. In dit artikel gaan we dieper in op deze vraag.

Wat is de benodigde luchtverversing in een ruimte?

De benodigde luchtverversing in een gebouw is afhankelijk van de gebruiksfuncties van het gebouw. Voor een woonfunctie gelden bijvoorbeeld andere eisen dan voor een bijeenkomstfunctie. Het kan echter ook voorkomen dat één gebouw meerdere gebruiksfuncties heeft en dus verschillende eisen per functie moet naleven. De grenswaarden voor een woonfunctie worden bepaald door een m²-eis en voor een utiliteitsfunctie op basis van een personen-eis. In ons artikel ‘Ventilatieberekening – Bouwbesluit, Eisen en Tabellen‘ gaan we hier dieper op in en wordt ook de Bouwbesluit-tabel met de verschillende eisen per gebruiksfunctie uitgelegd. Daarnaast worden de eisen die te maken hebben met de (ver)bouw van nieuwe gebouwen, verdeeld over verschillende niveaus met verschillende Bouwbesluit-eisen. In ons artikel ‘Bouwbesluit Eisen Bij (Ver)bouw‘ wordt het verschil tussen deze niveaus in meer detail uitgelegd.

Ventilatierooster of openslaande ramen bij nieuwbouw?

Het gaat hier om nieuwbouwniveau, wat betekent dat de actuele eisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu gelden. Er zijn een aantal regels waaraan de natuurlijke ventilatietoevoer moet voldoen bij nieuwbouw. Voor kiepramen geldt dat er op de laagste stand nog minstens 10% van de minimale vereiste lucht moet kunnen worden toegevoerd. De hoogste stand daarentegen moet 100% van de minimale vereiste capaciteit kunnen toevoeren.

Ventilierooster of openslaande ramen bij nieuwbouw

Daarnaast is het verplicht om minstens twee instelstanden te hebben waarop het raam kan worden vastgezet. Deze instelstanden moeten binnen het gebied van 0% tot 30% van de minimale capaciteit liggen. Daar komt bij dat deze instelstanden minstens 10% van de minimale capaciteit van elkaar moeten verschillen.

Raam traploos regelbaar instelstanden 0 en 30 procent

Een mooie toevoeging van het Informatiepunt Leefomgeving: Een klepraam dat is uitgerust met een traploos regelbare raamuitzetter voldoet aan de regelbaarheidseisen zoals gesteld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en NEN 1087.

Ventilatierooster of openslaande ramen bij uitbreiding van een woning?

Bij de uitbreiding van een bestaande woning gaat het om het rechtens verkregen niveau. Dit moet minimaal voldoen aan de eisen voor bestaande bouw. Dat betekent dat bij een uitbreiding wordt gekeken naar de eisen voor bestaande bouw en niet naar de eisen voor nieuwbouw. Wat betreft de ventilatie-eisen worden er geen specifieke eisen gesteld aan ventilatieroosters of ramen. Natuurlijk zijn er wel eisen aan de toevoercapaciteit die voldaan moeten worden. Maar zolang deze behaald worden, zijn zowel ramen als ventilatieroosters toegestaan.

Conclusie

De meest gebruikelijke vorm van natuurlijke ventilatie is het gebruik van ventilatieroosters. Wij adviseren altijd om ventilatieroosters te gebruiken, omdat deze, indien correct gebruikt, permanent open kunnen blijven staan en zo continu verse lucht binnenlaten. Vooral zelfregelende roosters zijn aan te bevelen, omdat deze de luchtstroom automatisch aanpassen aan de behoeften van het gebouw. Hoewel te openen ramen bij nieuwbouw onder bepaalde voorwaarden zijn toegestaan en bij bestaande bouw zonder aanvullende voorwaarden, geven wij de voorkeur aan ventilatieroosters.

Delen via social media