Krijtstreepmethode

Auteur: Drs. Tim Mijzen en Boaz Roijers

Het Bouwbesluit is in het leven geroepen om onder andere kwaliteit, bruikbaarheid en energiezuinigheid van bouwwerken te waarborgen. Het waarborgen gaat op prescriptieve wijze. Dit houdt in dat er in het bouwbesluit verschillende eisen gesteld worden waar een bouwwerk aan moet voldoen. Pas zodra aan alle eisen voldaan is, kan bouw of verbouw plaatsvinden. In sommige gevallen worden eisen net niet gehaald, in zulke gevallen is het mogelijk de krijtstreepmethode toe te passen. 

Wat betekent de krijtstreepmethode? 

De krijtstreepmethode houdt in dat de oppervlakte van een verblijfsgebied fictief kleiner wordt gemaakt om zo eerder te voldoen aan de eisen gesteld in het bouwbesluit. Dit komt de kwaliteit van het bouwwerk logischerwijs niet ten goede en om deze reden adviseert het Garantiefonds Woningborg aannemers en ontwikkelaars de methode zoveel mogelijk te mijden. Op de bouwtekening is de krijtstreepmethode vaak te herkennen aan een arcering. Deze arcering geeft aan dat deze oppervlakte denkbeeldig kleiner gemaakt is. Hieronder een voorbeeld van hoe dit eruit kan zien:

Krijtsreepmethode

Waarom wordt de krijtstreepmethode vaak toegepast? 

De eisen gesteld in het Bouwbesluit gaan vaak uit van een waarde per m² verblijfsgebied of verblijfsruimte. Zo moet een woonkamer bijvoorbeeld een equivalente daglichtoppervlakte hebben van 10% per m² verblijfsgebied en zo moet de ventilatie 0,7 liter per m² verblijfsruimte bedragen.  Bij het toepassen van de krijtstreepmethode maakt je de vierkante meters van een verblijfsgebied of verblijfsruimte fictief iets kleiner. Dit heeft als gevolg dat de eisen makkelijker voldoen. Onderstaand een praktisch voorbeeld. 

Een woonkamer van 30 m² (verblijfsgebied), moet voor nieuwbouw (niet particulier opdrachtgeverschap) voldoen aan een equivalente daglichtoppervlakte van 10%. Dit resulteert in een minimale daglichtoppervlakte van 10% * 30 m² = 3 m². Volgens de daglichtberekening, gesteld in de NEN 2057, is de equivalente daglichtoppervlakte berekend en bedraagt 2,7 m². Dit is niet voldoende en de eis wordt daarom niet gehaald, maar de krijtstreepmethode maakt het mogelijk om de oppervlakte van de woonkamer (30 m²) fictief kleiner te maken. Door de oppervlakte van de woonkamer te verkleinen naar 26 m² wordt er wel voldaan aan de daglichteis, want nu is de minimale daglichtoppervlakte gelijk aan 10 % * 26 m² = 2,6 m².

Het idee achter de krijtstreepmethode is om meer ontwerpvrijheid te creëren. Zo moet een slaapkamer voldoen aan dezelfde daglichteisen als de woonkamer, maar daglicht in een woonkamer is van groter belang dan daglicht in een slaapkamer. In dit soort gevallen kan de krijtstreepmethode uitkomst bieden. 

Mag je de krijtstreepmethode zomaar toepassen? 

Ja de krijtstreepmethode mag worden toegepast, tenzij er nadrukkelijk is aangegeven dat dit niet mag. Het is een veel voorkomende methode om woningen te laten voldoen, zeker bij niet-particulier opdrachtgeverschap projecten. Er valt te discussiëren of het wel netjes is om de krijtstreepmethode toe te passen aangezien dit niet de kwaliteit van de woningen ten goede komt. In veel gevallen is dit wel de beste oplossing om te voldoen aan de eisen.

Delen via social media