Wat voor invloed heeft BENG op uw werkzaamheden?

Auteur: Drs. Tim Mijzen

In dit artikel beschrijven we de invloed van BENG  op verschillende beroepen. De volgende punten worden besproken:

Invloed BENG op Architectenbureaus

Het ontwerp van de architect beïnvloed voornamelijk de BENG 1 en de TO-juli eis.

In het artikel wat betekent BENG voor mijn ontwerp staat uitgelegd hoe verschillende ontwerpkeuzes invloed hebben op de BENG 1. 

Dat betekent dat het ontwerp een mooie bijdragen kan leveren aan de score (veel meer dan bij de EPC). Dit zien wij als zeer positief, omdat de meeste architecten hier al goed rekening mee houden. 

Invloed BENG op Uitvoerders

Regelmatige worden woningen anders uitgevoerd dan oorspronkelijk ontworpen. Afwijkingen in isolatie, type kozijnen, glas of installaties komen vaak voor om de kosten te drukken. Dit is met de komst van BENG niet meer mogelijk zonder hier goed over te communiceren. 

Voor de BENG berekening zijn er twee afmeld momenten. Fase 1: BENG aanvraag omgevingsvergunning en Fase 2: Oplevering. Bij de opleveringsfase wordt gecontroleerd in de bouw of het gebouw wel uitgevoerd is zoals het ontworpen is. Zijn hier afwijkingen? Dan is de adviseur verplicht deze afwijkingen te documenteren en de berekening hierop aan te passen.

Daarnaast worden er tijdens de uitvoering van het bouwproces bewijslasten verzamelt. De bewijslasten behoren bij het projectdossier. Dit is dan ook een verplicht onderdeel van de BRL 9500 certificering. Denk hierbij aan het maken van foto’s van de toegepaste isolatiematerialen (type en dikte), type installaties, etc. Wij hebben een bewijslast formulier opgesteld zodat u hier tijdig mee kan beginnen. Het bijhouden van de bewijslasten gaat hand in hand met de wet kwaliteitsbeheer die vanaf 2022 ingaat. Is er geen bewijslast? Dan wordt er met forfaitaire (slechtere) waarden gerekend.

Voldoet de berekening niet meer door wijzigingen in de uitvoering of omdat de bewijslasten niet goed zijn bijgehouden? Dan is de uitvoerder verantwoordelijk. Zorg er daarom voor dat je de bewijslasten goed bijhoudt. Maar ook dat wijzigingen altijd tijdig worden gecommuniceerd met de opgestelde BENG partij.

Invloed BENG op Projectontwikkelaars

Voor de projectontwikkelaars gelden de ontwerptips zoals besproken bij invloed op architecten natuurlijk ook. Daarnaast zijn er een aantal slimme trucjes om de bouwkosten laag te houden. 

Het is nog steeds goed mogelijk om een woning te realiseren met minimale RC waarden en dubbel glas. Echter, moet je hier wel wat voor doen.

Tip 1: Reken altijd met de uitgebreide methode koudebruggen volgens de NTA 8800

In de NTA 8800 bijlage i staan alle forfaitaire koudebrug. Ook staat hier uitgelegd wanneer en hoe een bouwconstructie of detail hieraan voldoet (bijna alle details voldoen hier aan). Deze forfaitaire PSI waarde mogen altijd worden toegepast,  zonder dat je voor ieder detail de PSI waarde exact hoeft te berekenen (zoals bij de EPC). Het rekenen met de uitgebreide methode kan de BENG 1 sterker verlagen dan het toepassen van triple glas!

Tip 2: Laat een QV 10 (infiltratie) meting uitvoeren

De kosten van een Qv10 meting kan al vanaf circa 350-400 euro. De invloed van een QV 10 waarde van 0,4 (relatief eenvoudig haalbaar) t.o.v. de forfaitaire waarde is enorm. op de BENG 1. 

Door tip 1 en tip 2 toe te passen kun je er eenvoudig voor zorgen dat woningen voldoen aan de BENG 1 indicator. Het voordeel hiervan is dat je de RC waarden niet hoeft te verhogen en vaak ook geen triple glas nodig hebt om te voldoen aan de eisen. Op deze manier hou je bouwkosten een stuk lager. 

Praktische tips

Daarnaast zijn er nog een paar praktische zaken:

  • Tekeningen moeten verplicht op DO niveau worden aangeleverd, anders kunnen we niet beginnen met de berekening.
    • Een uitzondering hierop is een studie berekening, maar een studie berekening is niet geldig voor de aanvraag omgevingsvergunning. 
  • Ontwerp Technische aanpassingen nadat de berekening is opgesteld zijn complexer. Hierdoor gaan de kosten voor het aanpassen van de berekening omhoog. Laat het ontwerp daarom pas doorrekenen als dit echt af is.
  • Houd u er rekening mee dat de BENG prijzen circa 200% stijgen t.o.v. de EPC. In het begin zullen wij hier onze weg in moeten vinden, maar zoals u gewend bent zullen wij al snel met standaard prijzen rekenen zodat u weet waar u aan toe bent.
  • Het levertermijn kan circa 1-2 werkdag langer duren dan u van ons gewenst bent, wij gaan ons uiterste best doen om dit gewoon binnen de 3-5 werkdagen te houden zoals u van ons gewend bent. 
Delen via social media