Rechtszaken

Alle antwoorden op een rij!

Ja, onze bezonningsstudies worden regelmatig gebruik in rechtszaken. HBA B.V. is een betrouwbaar bedrijf dat de resultaten altijd eerlijk presenteert. Dit komt u alleen maar ten goede in de rechtbank. Een rechter ziet eenvoudig wanneer een rapport wel of niet manipulatief is opgesteld.

Nee, het is niet mogelijk om een indicatie te geven over de uitspraak. Dat komt omdat bezonningsstudies een onderdeel zijn van een groter geheel. Door een jurist of advocaat dient er een case gemaakt te worden, waar het bezonningsonderzoek en onderdeel van is.

Onze ervaring:

Wij zien situaties waar hele woonwijken in de schaduw vallen. Vervolgens is de uitspraak dat er geen hinder is. Ook zien wij situaties waar mensen nog geen uurtje extra schaduw hinder hebben in de tuin, waar vervolgens wel sprake is van significante schaduwhinder. Wij kunnen hier dus niks over zeggen.