Alles over het omgevingsloket

Op de website van het omgevingsloket is het mogelijk om inzicht te krijgen in welke zaken relevant zijn voor de omgevingsvergunning.

Er zijn drie mogelijkheden waarvoor u het omgevingsloket raadpleegt:

  1. U wilt weten of u een vergunning nodig heeft (Omgevingsvergunning Check);
  2. Meldingsplichtig;
  3. U wilt een aanvraag omgevingsvergunning indienen. 
  4. Hoeveel kost een omgevingsvergunning?

Deze procedure gaat hand in hand met de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO).

Omgevingsvergunning check

Via de website van het omgevingsloket kunt u checken of u een wijziging mag doorvoeren in het bestemmingsplan. Het invullen duurt gemiddeld 5 minuten, waarna direct bekend is wat u moet doen. Na het doorlopen van de vragen kan het zijn dat uw situatie afwijkt van een standaard situatie (komt niet vaak voor), in dat geval wordt doorverwezen naar het bevoegde gezag. De vergunningscheck is hiermee niet 100% waterdicht, maar voor de meeste gebruikers wel een erg handig hulpmiddel.

Ook voor kleine aanpassingen zoals een dakraam is het belangrijk om dit toch te controleren. Zo komt u erachter of u een vergunningsaanvraag in moet dienen, of u een meldingsplicht heeft of dat u vergunningsvrij mag bouwen. Dit werkt via een vragenboom en bevat simpele vragen en antwoorden.

Omgevingsvergunning check

 Niet vergunningplichtig maar meldingsplichtig

Het kan zo zijn dat u geen vergunningplicht heeft, maar wel een meldingsplicht heeft. In dat geval bent u toch verplicht om door te geven dat u een verandering gaat maken in het bestemmingsplan.

Omgevingsvergunning aanvragen  en Tijdsbestek

Bij alle aanvragen omgevingsvergunning dient u tekeningen en berekeningen aanleveren. Zo kan het bevoegde gezag kan controleren of uw bouwplannen worden uitgevoerd volgens het bouwbesluit. 

De wetgeving verschilt per gebruiksfunctie en is onder te verdelen in twee hoofdcategorieën:

  1. Nieuwbouw aanvraag
  2. Renovatie/ Aanbouw aanvraag

Ongeacht het type aanvraag, via de aanvraagprocedure komt u er direct achter welke onderdelen u precies moet aanleveren. 

Een aanvraag of melding doorgeven kost gemiddeld een half uur van uw tijd. Hierna kan het zijn dat er om aanvullende informatie wordt gevraagd. Ook is het mogelijk dat er achteraf gecontroleerd wordt of alles wel conform de bouwaanvraag is uitgevoerd (handhaving na de bouw).

Omgevingsvergunning aanvragen

Leges Kosten Omgevingsvergunning

Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden, dit noemen we de leges kosten. Iedere gemeente is vrij in het bepalen wat de kosten van de bouwleges zijn. Goed om te weten is dat een gemeente nooit winst mag maken op deze kosten.

Tabel 1: Gewogen landelijke gemiddeld legeskosten

JaartalLandelijk gemiddelde: Totaal % bouwkosten
20206,9
20193,3
20183,1
Delen via social media