Alles over het omgevingsloket

Met de inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet per 2021 komt er ook een bijbehorend digitaal stelsel. Voor burgers en bedrijven betekent dit dat ze straks nog maar 1 (digitale) vergunning hoeven aan te vragen bij 1 loket.

Op de website van het omgevingsloket is het mogelijk om inzicht te krijgen in welke zaken relevant zijn om de omgevingsvergunning check te raadplegen. Het omvat allerlei zaken vanuit de omgevingsvergunning en watervergunning waarbij u kunt nagaan of een aanvraag wel nodig is. Het is slechts een hulpmiddel en niet verplicht. Het invullen duurt gemiddeld 5 minuten, waarna u direct weet wat u moet doen. 

Na het doorlopen van de vragen kan het zijn dat uw situatie afwijkt van een standaard situatie, in dat geval zal u doorverwezen worden naar het bevoegde gezag. De vergunningscheck is hiermee niet 100% waterdicht, maar is een erg handig hulpmiddel.

Er zijn dus drie mogelijkheden waarvoor u het omgevingsloket raadpleegt:

  1. Check of u een vergunning nodig heeft:
  2. U bent meldingsplichtig
  3. Het aanvragen van een omgevingsvergunning 

Omgevingsvergunning check

Op de website van het omgevingsloket is de eerste stap om te checken of u een wijziging mag doorvoeren in het bestemmingsplan. Ook voor kleine aanpassingen zoals een dakraam is het belangrijk om dit te controleren. Zo komt u erachter of u een vergunning moet aanvragen of dat u vergunningsvrij mag bouwen. Dit werkt via een vragenboom en bevat simpele vragen en antwoorden. 

Zodra u weet wat u nodig heeft klikt u op aanvragen/ melding en logt u in met uw DigiD.

 Niet vergunningplichtig maar meldingsplichtig

Het kan zo zijn dat u geen vergunningplicht heeft, maar wel dat u een meldingsplicht heeft. In dat geval bent u toch verplicht om door te geven dat u een verandering gaat maken in het bestemmingsplan.

Omgevingsvergunning aanvragen   

Bij de aanvraag moet u tekeningen en berekeningen aanleveren zodat de gemeente kan controleren of uw bouwplannen worden uitgevoerd volgens de huidige normen en wetten.

De wetgeving is verschillend en onder te verdelen in:

  1. Nieuwbouw aanvraag
  2. Bestaande bouw aanvraag 

Via de aanvraagprocedure komt u erachter welke onderdelen u precies moet aanleveren. 

Een aanvraag of melding doorgeven kost gemiddeld een half uur van uw tijd. Na een melding of aanvraag kan het zijn dat er aanvullende informatie worden gevraagd. Ook is het mogelijk dat er achteraf gecontroleerd wordt of alles wel conform de bouwaanvraag is uitgevoerd. 

Bij een reguliere aanvraag van de omgevingsvergunning en standaard werkzaamheden, is er een beslistermijn van maximaal 8 weken. Voor complexere (komt zelden voor) werkzaamheden kan dit maximaal 6 maanden bedragen. Uitstel van de beslissing is mogelijk in beide gevallen tot een maximum van 6 weken. Ook is het mogelijk om nog bezwaar te maken eventueel aangevuld met een beroep en hoger beroep. 

Onder het kopje ‘stappen’  op de website van het omgevingsloket zijn alle onderdelen stapsgewijs na te lezen en is uitgelegd hoe een vergunningcheck, melding of aanvraag precies in zijn werk gaat.