De resultaten en Score van een MPG- Berekening

Auteur: Drs. Tim Mijzen

Voor iedereen die niet dagelijks te maken heeft met de score van een MilieuPrestatie Gebouwen-berekening (MPG-Berekening) en/of hier graag meer over zou willen weten, leggen wij de basis uit. We gaan in op de resultaten van een MPG-berekening en wanneer dit wel of niet voldoet aan de MPG-eis.

De volgende vragen worden in dit artikel beantwoord:

Behaalde MPG- Score

Op de eerste pagina van een MPG-berekening vindt u direct de score van de berekening, zoals aangegeven in zwart op de onderstaande afbeelding:

behaalde MPG-score

Het belangrijkste score is de schaduwprijs. Om te voldoen aan het BBL moet deze waarde, kleiner of gelijk zijn aan 1,0.

De schaduwprijs is de totale milieulast, uitgedrukt in €/m²BVO*jaar. In andere woorden: de MPG-berekening telt alle materialen bij elkaar op en drukt de gezamenlijke milieulast over de levensduur van het gebouw uit in één waarde. Om dezelfde eenheid te creëren en het optellen mogelijk te maken, is er gekozen om de milieulast van ieder materiaal om te vormen naar een kostenpost voor het milieu. Vervolgens wordt deze totale kostenpost gedeeld door het BVO (Bruto Vloer Oppervlakte) en vermenigvuldigd met de geschatte levensduur van het gebouw. Voor meer informatie over de bepalingsmethode van de MPG kunt u terecht op onze pagina eisen en tabellen.

De invloed van afwijkende materialen en dimensies op de score van de MilieuPrestatie

In onderstaande afbeelding vindt u de vaste opzet van de software, onze eigen opmerkingen wanneer verduidelijking van de materiaalkeuze gewenst is, de beperkte invoermogelijkheden van de in te voeren materialen of dimensies en de eenheid van het materiaal in zwart aangegeven.

vaste opzet materialisering

De MPG-berekeningssoftware is nog niet volledig. Maandelijks zijn er updates die materialen toevoegen aan de Nationale Milieudatabase. Dit betekent dat een groot deel van de toe te passen bouwmaterialen nog niet opgenomen is in de Nationale Milieudatabase. Hierdoor kan de adviseur de materialen in de berekening niet altijd matchen met materialen die u wilt toepassen. De bouwplantoetser is dus genoodzaakt om de materialen op een alternatieve wijze in te voeren.

Het invoeren van een ander materiaal dat (nog) niet is opgenomen in de Nationale Milieudatabase gaat d.m.v. het toekennen van een ander materiaal met een overeenkomstige milieulast en niet altijd op naam. Het kan dus zijn dat er een geheel ander materiaal in de MPG-berekening is opgenomen qua naam, maar dit materiaal heeft dan een gelijke milieulast met het in te voeren materiaal. Er is een hoog niveau van expertise en ervaring nodig om dit goed met elkaar te kunnen koppelen.

Ook is het mogelijk dat bepaalde dimensies afwijken m.b.t. de opgave(n) van de constructeur en/of de detaillering(en) van de architect.

Bijvoorbeeld: er zijn verschillende HEA-profielen toegepast in een project. We hebben 12,6 m1 aan HEA100-profielen en 15,1 m1 aan HEA200-profielen. Er is echter maar één invoerveld m.b.t HEA-profielen. We zullen dus de HEA100-profielen om moeten rekenen naar HEA200-profielen (of andersom) om tot een enkele invoerwaarde te komen en een passende milieulast in te kunnen voeren.

In hoeverre moet u waarde hechten aan resultaten zoals de MPG- score?

In dit stadia adviseren wij u (nog) niet te veel waarde te hechten aan de MilieuPrestatie Gebouwen-score. De huidige meetmethode is (nog) niet definitief en niet secuur genoeg. Er zijn echter wel subsidieregelingen, zoals de MIA, waar de MPG-berekening onderdeel van is.

In de praktijk zien wij regelmatig het volgende:

  • Zeer energiezuinige woningen die de MPG-eis niet halen. Dit komt vaak door de installaties. Er wordt gering rekening gehouden met de jaarlijkse besparing van deze installaties, wat zorgt voor een onrealistische score.
  • Duurzame (HSB) woningen met een BVO (Bruto Vloer Oppervlakte) tussen de 100 en 150 m² die niet voldoen aan de eis. Dit heeft te maken met het niet goed kunnen koppelen van de milieulasten van de duurzame materialen en het kleine BVO.
  • Zeer grote woningen met zware milieubelastende materialen met een hele goede milieuscore door het grote BVO.

Is het milieu belangrijk en moeten we streven naar duurzame gebouwen? Jazeker! Wij zijn van mening dat de MilieuPrestatie Gebouwen-methode een goed initiatief is en hiervoor gaat zorgen in de toekomst. Er moet echter nog veel gebeuren om dit te realiseren: de berekening is relatief nieuw maar wij hebben goede hoop.

Delen via social media