EPC Norm

De EPC norm is opgesplitst per gebruiksfunctie. Dit komt omdat iedere functie verschillende energiebehoeften nodig hebben. Door het verschil in energiebehoeften wordt er per functie een andere eis gesteld.

EPC norm