Veelgestelde vragen > MPG Berekening > Relatie BENG MPG

Relatie BENG MPG

Alle antwoorden op een rij!

De BENG en de MPG hebben een bijzondere relatie. Wil je een zeer energiezuinig gebouw (goede score op BENG), dan heb je goede isolatie, glas, installaties en veel PV panelen nodig. Wil je een zeer milieu zuinige woning (goede score op MPG), dan heb je zo min mogelijk materiaal nodig. Ofwel een goede BENG score resulteert in een slechte MPG score en een goede MPG score resulteert in een slecht BENG score.

Dit is bijzonder. Twee wetgevingen die beide verplicht zijn, maar elkaar eigenlijk in de weg zitten. Wij zijn van mening dat duurzaam bouwen een spel is van milieu en energie, en dat je dit niet los moet zien van elkaar.

Om een goede BENG score te behalen heb je een aantal zaken nodig:

  • Goede isolatie (hoe meer isolatiemateriaal, hoe slechter dit scoort op de MPG)
  • Triple glas (triple glas scoort heel slecht in de MPG t.o.v. dubbel glas )
  • Zuinige installaties zoals een warmtepomp, balansventilatie en PV panelen (al deze installaties scoren zeer slecht in de MPG)
  • Extra voorzieningen zoals overstekken en zonwering (meer materiaal, slecht voor MPG).

Verschil MPG en BENG

De MPG kijkt uitsluitend naar de milieulast van alle materialen in het gebouw en deelt dit in de formule door het BVO (bruto vloer oppervlakte). Een hoge score op de MPG is het eenvoudigste te halen met een groot BVO en een weinig materialen.

Versimpeld gezegd, wat goed is voor BENG is slecht voor MPG.

De DPG methodiek staat voor Duurzaamheid Prestatie Gebouwen en is ontwikkeld door GPR software. De DPG combineert de scores van de BENG en de MPG, wat naar onze mening zorgt voor een veel beter beeld van de situatie.

Wij hopen samen met GPR dat de overheid de huidige wetgeving BENG MPG gaat wijzigen naar een DPG methodiek. Dit zorgt voor veel realistische scores.

Meer over de DPG methodiek vindt u hier: https://www.handelbouwadvies.nl/mpg-berekening/dpg-combinatie-epc-en-mpg/

Met de aanscherping van de BENG methodiek, en de stap gewijsde verlaging van de MPG score zijn er veel zorgen.

We zien nu al dat de MPG scores hoger uitvallen door de BENG methodiek. Een score van 0,8 of hoger is heel normaal. In juli 2021 wordt de eis aangescherpt 1,0 naar 0,8. Er zullen vanaf 1 juli 2021 problemen ontstaan met het niet voldoen van verschillende MPG berekeningen. Als de overheid (zoals aangekondigd) dit in de toekomst verder gaat verlagen kan dit echt een probleem worden.

Wij hopen dat de overheid dit inziet, en zich gaat verdiepen in een methodiek zoals de DPG. Zodat de BENG en MPG als samenhangend geheel kan worden beoordeeld, en niet als twee aparte berekeningen die elkaar in de weg zitten.